Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

zápis do 1.tříd

Zápis k povinné školní docházce se koná:

V úterý 11.dubna 2017 Od 9:00 – 18:00 hod.

S sebou přineste: až v den zápisu

Rodný list dítěte

žádost o přijetí nebo odkladu:

zápisový list

OP rodiče nebo dítěte k ověření trvalého bydliště

Rozhodnutí o odkladu u dětí s odkladem

K odkladu potřebná stanoviska poradenských zařízení

 

vyhlášení soutěže Moje škola v proměnách času

Obec Raškovice – Místní knihovna

Památník Raškovic

Základní škola a mateřská škola

R a š k o v i c e

MOJE ŠKOLA

V PROMĚNÁCH ČASU

tematická soutež pro žáky

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH

Časový harmonogram soutěže:

Práce ze všech částí obou kategorií budou shromážděny ve škole do 25. 4. 2017

a vyhodnoceny do [… celý článek]

8.schůzka ekotýmu

8. Schůzka ekotýmu

PROGRAM:

1) Rozdělení úkolů

2) Recyklohraní

3) Den vody 22. 3. 2017

4) Program na Den Země a seznámení se zapojením do projektu – Litter Less

5) Kontrola tříd

 

1)Ve čtvrtek 16.2.2017, ve třetí vyučovací hodině proběhla osmá schůzka našeho ekotýmu. Sešel se celý ekotým, účast byla 100%. Rozdělili jsme si úkoly a seznámili se s akcemi, které budeme realizovat a kterých se zúčastníme (Den vody, Den Země, Ukliďme si Česko, Ekopobyt, Svátek matek).

2)Zhodnotili jsme [… celý článek]

2.ročník dětského cyklozávodu v Raškovicích

Vážení rodiče,

po loňském zkušebním prvním závodě jsme se rozhodli díky slušné účasti a pozitivních ohlasech uspořádat další ročník dětského cyklozávodu v Raškovicích.

Závod se pojede v sobotu 13.května 2017 na starém fotbalovém hřišti v Raškovicích jako v loňském roce a je určen pro děti ročníků 2008 až 2014. Závod bude rozdělen do několika kategorií dle ročníku a pohlaví dítěte. Ročníky 2013 a 2014 budou mít kategorii odrážedel, nicméně i pro tyto ročníky bude vypsána kategorie kol.

Trať nebude náročná, [… celý článek]

VÝCHOVA KE ČTENÁŘSTVÍ V PRAXI

V předprázdninový čtvrtek 2. února 2017 navštívily třídy 7. A a 7. B v rámci výuky českého jazyka školní knihovnu. Návštěva to však nebyla jen tak ledajaká. V první řadě byla pro žáky vyhlášena soutěž o nejlepší výtah z libovolné knihy vytvořený v omezeném čase v prostoru knihovny.

Komise složená z 4–5 vybraných dětí měla ve druhé části vyučovací hodiny za úkol komplexně zhodnotit pojetí pěti nejlepších prací. Zaměřit se přitom měla na základní informace o knize, autorovi, náčrt příběhu [… celý článek]

1 z 11112345...102030...Poslední »
HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI