Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Zvládnu to sám!

Zvládnu to sám!

 V rámci primární prevence školy a projektu Buď v pohodě , proběhl 28.2.2013 v  5. a 6. ročnících již druhý preventivní blok  zaměřen na kultivaci pozitivních vztahů dětí ve školním kolektivu. Tento preventivní program realizovali lektoři s dlouholetou praxí a odborným vzděláním z organizace o.s.AVE  Petrovice u Karviné. Besedy se žáky probíhaly ve 2-3 vyučovacích hodinách formou sociálně – psychologických her. Po celou dobu programu byl ve třídě přítomen třídní učitel, který mohl s odstupem pozorovat chování svých žáků v různých situacích.

Smyslem preventivních programů je prostřednictvím společných činností mapovat vztahy mezi žáky ve třídě . Na základě her dochází k odhalení struktury a dopadu lží, polopravd a pomluv. Do programu jsou včleňovány hry směřující k odhalení agresivního chování, šikany. Na základě hrových činností se vykresluje obraz třídy, individuální črty žáků, hvězdy třídy, premianti, vytěsnění žáci. Poznáním dynamiky třídního kolektivu můžeme  lépe ovlivnit  rodící se i trvající vztahy mezi jejími členy. Jednoznačně odsoudit negativní až rizikové projevy žáků a naopak posílit to, co je v daném kolektivu zdravé.

Probíhající aktivity směřovaly k poznání – jak se člověk cítí, když se mu někdo posmívá, když využije jeho slabiny, když mu nadává a pomlouvá ho, když mu ubližuje. Jiné aktivity zase vedly k pozitivnímu prožitku, ukazovaly jaké pocity budeme prožívat, když si budeme působit radost, pomáhat si, naslouchat si, vycházet vstříc, řešit osobní nezhody kultivovaně , nikoliv hrubiánsky ,vulgárně a násilně.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI