Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Biologická olympiáda 2012/2013

Biologická olympiáda 2012/2013

Biologická olympiáda 2012/2013

Bio-2013V letošním školním roce opět proběhlo školní kolo biologické olympiády, tentokrát zaměřené na ekosystém rybníku. Žáci v kategorii D (6. a 7. ročník), kteří se umístili na 1. – 3. místě v tomto pořadí Klára Pavelková (7. A), Zbyšek Stibor (7. B) a Nela Brantálová (6. B), pak postoupili do okresního kola. Podmínkou účasti bylo zpracovat průzkumný terénní nebo laboratorní úkol zaměřený na poznávání vodního ekosystému. Klárka a Nela se zaměřily na téma rybník v předjaří, Zbyšek si vybral vegetativní rozmnožování okřehku. V okresním kole (12. 4.) obsadila Klárka velmi úspěšné 6. místo, Zbyšek byl devatenáctý a Nela dvacátá první.

Ve školním kole kategorie C žáků 8. a 9. ročníku nejlépe zvládly znalostní test, poznávání organismů a laboratorní úkol žákyně 8. A Barbora Šebestová (1. místo), Karin Zelinová (2. místo) a Eva Sysalová (3. místo). Pro další kolo zpracovaly praktické úkoly a reprezentovaly pak školu v okresním kole 27. 3. ve Frýdku – Místku. Barča okresní kolo vyhrála, Karin se umístila na 6. a Eva na 13. místě.

Své znalosti a dovednosti potvrdila Barbora Šebestová v krajském kole biologické olympiády, které proběhlo 10. 5. v Ostravě. I přes velkou konkurenci se umístila na skvělém čtvrtém místě z celkového počtu 27 účastníků, což svědčí o její zodpovědné a pečlivé přípravě a velmi dobré orientaci v tématu olympiády. Srdečně jí blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v její další studijní dráze.

Všichni žáci, kteří se zapojili do biologické olympiády, potvrdili svůj zájem o environmentální téma, věnovali svůj volný čas nejen přípravě, ale také i badatelské činnosti. Za jejich práci navíc a za reprezentaci školy v této soutěži jim patří velký dík.

Za ZŠ a MŠ Raškovice vyučující přírodopisu Mgr. Dana Kuriplachová

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI