Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Den stromů 2012

Den stromů 2012

20. říjen letos připadl na sobotu, a proto jsme v naší škole zorganizovali akce k tematice stromů a lesa až na pondělí 22. října.

Jak to vše probíhalo:

1. a 2. ročníky vyrazily do terénu. Děti prozkoumaly okraj lesa, popovídaly si s paní učitelkou o významu lesa a stromů a nasbíraly také lesní plody, kterými pak přispějí myslivci k zimnímu jídelníčku zvířátek.

3. A se vypravila za tajemstvím vody v lese, aby poznala, jak stromy a les dopomáhají koloběhu vody v přírodě a jakou mají funkci při zadržování vody v lokalitě, což jistě zjistil každý, kdo si sedl na starý pařez.

Žáci 5. ročníku si zkusili provést svou první vědeckou práci. Studovali vliv lesa na klimatické změny a při provedených měřeních se potvrdilo, že stromy, a hlavně les, jsou schopny ovlivňovat teplotu okolí a tak i v horkém dni nám mohou fungovat jako přirozená klimatizace.

6. A vyrazila do přírody – poznat podrobněji co v lese roste a co tam lze všechno nalézt. Na zpáteční cestě žáci nasbírali padlé šišky, které pak použili na dozdobení okolí školy.

6. B vyrazila do okolí řeky Mohelnice, kde žáci ošetřili již vysázené stromky a zasadili pro další generace další stromy.

7. A zůstala u školy. Žáci upravili školní pozemek – shrabali listí, odnosili suché větve k drtiči, posbírali jablka (část úrody šla na rozbor případných škodlivin v ovoci).

7. B provedla takřka to samé co 7. A, ale v areálu mateřské školky. Protože v jejím areálu nerostou ovocné stromy, na rozbor nasbírali žáci lesní šišky.

Žáci 8. A se rozdělili na 2 části – děvčata se podílela na výrobě výukových plakátů na téma „Léčivé stromy“, hoši pomáhali při náročnějších zákrocích v areálu školy – mulčování, stříhání keřů, úklidu větví.

No a na žáky 9. ročníku zbyly nejnáročnější úkoly – příprava prezentace na téma „Bylinková zahrádka“ (postupně ji měly možnost shlédnout všechny třídy a obsahem bylo poučení o léčivých bylinách a jejich použití), provádění návštěvníků a starost o ně (počínaje pohoštěním a konče provedením areálem a výkladem k nově zbudovaným informačním tabulím). Je však třeba přiznat, že je v této snaze podpořili také žáci ostatních ročníků, kteří na zahájení připravili krásný program a pěvecké výkony oprávněně sklidily ovace ve stoje.

Sečteno a podtrženo – každý žák měl šanci dozvědět se množství poznatků, vlastníma rukama přispět k vylepšení vzhledu okolí školy a pokochat se pohledem na krásnou okolní přírodu, neboť počasí nám letos velmi přálo. Takže příští rok se také přijďte podívat…

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI