Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Den Země 2013 očima reportérů 9.A

Den Země 2013 očima reportérů 9.A

Dne 30.dubna 2013 proběhl na raškovické škole Den Země.

Deník „GOOD TIME“ : Žáci 5.B se zúčastnili výtvarné dílny. My reportérky jsme šly zjistit, co v tento den „kutili“. Naše první otázka zněla: „Kde jste byli?“ Děti na tuto výstižnou otázku odpověděly: „Ve škole.“ My se zeptali: „Kde ve škole?“ Žáci pohotově odpovídali, že v IC. Poté jsme se zeptaly, co tam tedy dělali. „Vyráběli jsme tanky z PET láhví a ze zbytkového odpadu“, řekl střapatý kluk z první lavice. A k tomu se přidala holčička z druhé lavice s pletenými copánky: „My jsme vyráběli šperky z korálků“, vykřikla živě. Děti se pak navzájem překřikovaly: „Já vyráběl mamce šperk z milky!“ Toto nás velice zaujalo. Zeptaly jsme se jak? A kluk z poslední řady řekl: „Ano, vyráběli jsme šperky i z obalů z bonboniér“, usmál se. V tu chvíli se vydala jedna z redaktorek deníku „GOOD TIME“ podívat se na papírové tanky. „WOW“, vykřikla. „Ono se s ním dá i otáčet!“ „Kdo vám tento postup zhotovení výrobku ukázal?“ „ Jedna paní z Polska a jedna ze Slovenska.“ A žáci opět začínali chrlit své bujné zážitky, včetně toho, jak se dorozumívali s polskou a slovenskou lektorkou rukama i nohama. Naše poslední otázka zněla: „Jaký máte dojem z tohoto programu?“ Všichni se  jednohlasně  shodli, že tento program byl zábavný.

Z redakci: V.Žižková, B. Gřundělová, D. Gřundělová, K.Sasínová, D.Jerglíková, A.Kudělková

Na vysvětlenou: program probíhal v rámci programu přeshraniční spolupráce s Bialsko-Bialou a paní lektorkou z institutu Pekala Design.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Deník „HOT NEWS“ živě:  Z programu 4.A třídy. Jirka Koreň  nám řekl: „ Stříleli jsme ze vzduchovky a to mě moc bavilo!“ Vendula Mecová dodává: „Nelíbilo se nám, jak jsme našli mrtvolu.“  Jelikož byla třída neklidná, dověděli jsme se jen, že vyšli pěšky na Zláň, kde byly úkoly na stanovištích, měřili např. velikost stromů, našli už zmiňovanou mrtvolu, stříleli atd.

Za redakci: J.Guziur, D.Pavlásek, O.Karbula, J.Vrobel, D.Pelzl, M.Csápai.

Na vysvětlenou, mrtvola to byla, malý koloušek, chudák.

DSC00492 DSC00496 DSC00483 DSC00504 DSC00497

 

Hledali a našli?

V den oslav Dne Země měla celá škola určený program. Žáci 2.A šli do přírody v Kršlích. Měli za úkol vypracovat pracovní listy o lese.

„Co jste v lese měli za úkol najít?“

„Stopy zvířat, např. medvědů, lišek, jelenů a dalších“

„Bylo to těžké najít?“

„Ne, bylo to docela lehké rozpoznat.“

„Co jste poté dělali?“

„Hráli jsme různé hry a soutěže, které nás bavily.“

„Takže jste spokojeni se dnem Země?“

„Určitě ano, protože jsme hledali v přírodě bobky zvířat.“

„Jak hodnotíte tento den?“

„Naučili jsme se něco o zvířatech, když přijdeme do lesa, poznáme stopy a užili jsme si den v přírodě!“

Tak to je vše a děkujeme 2.A , která strávila den v lese.

Redaktorky: K.Putišová, M. Holečková

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI