Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Informace k zápisu

Informace k zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná:

 

V případě zájmu o prohlídku naší MŠ, či umístění dítěte v průběhu šolního  roku, kontaktujte vedoucí učitelku MŠ, p. Barboru Pánkovou na tel. 558 692 266 a dohodněte si individuální návštěvu.

 

 

Telefon do MŠ: 558 692 266

 

 Prezentace naší mateřské školy

Základní filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit pohody a bezpečí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „PUTUJEME A OBJEVUJEME SE SKŘÍTKY“,který je zpracován na základě zkušeností a analýzy z minulých let, vychází z podmínek mateřské školy, regionálních tradic a okolního přírodního prostředí.
V naší MŠ jsou děti  v neustálém kontaktu s přírodou, jsou vzdělávány podle RVP PV v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové. K dispozici máme překrásnou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky, do které co nevidět přibude i dopravní hřiště. V každém ročním období a za vhodného  počasí směřujeme činnosti ven,do přírody.Celý rok probíhají akce pro děti a rodiče – divadla, vánoční a velikonoční nadílky, besídky, sportovní akce, výlety.Blízký vztah k okolní přírodě a smysluplné prožívání je dětem zprostředkováno hravou formou, všemi smysly, osobním prožitkem a učením. V rámci spolupráce se základní školou Raškovice organizujeme spoustu společných zajímavých akcí. Děti mají možnost využívat tělocvičnu i jiné prostory ZŠ a tak se přirozeně adaptovat jako budoucí školáci. Naše MŠ je zapojena i do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Každý den děti s knížkou pracují,poslechnou si pohádku, nebo příběh. V rámci seznamování se s tradicemi našeho regionu spolupracujeme i se seniory naší obce.
Do naší mateřské školy chodí děti moc rády, těší se na každodenní zajímavé činnosti, nová dobrodružství a hodné paní učitelky.

Co ještě můžeme vašim dětem nabídnout?

V MŠ probíhá počas školního roku několik zájmových kroužků, které obohacují jejich pobyt v MŠ.
Kroužek „Metoda dobrého startu“ , je zaměřený na rozvíjení komunikačních dovedností, procvičování grafomotoriky, motoriky ruky, mluvidel,prevenci poruch učení, vnímání rytmu. Dále je to kroužek výtvarný, možnost výuky hry na zobcovou flétnu a klavír a výuka angličtiny.

V průběhu školního roku se děti mohou účastnit také plaveckého a lyžařského kurzu.

Součástí přípravy na vstup do ZŠ je samostatná třída předškolních dětí a logopedie s logopedickou asistentkou v prostorách MŠ.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI