Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Projekty

Projekty

Korálky poznání

Je metodický soubor, který jsme si zvolili jako výchozí materiál a inspiraci pro plnění dlouhodobého environmentálního programu v naší MŠ.
Naším cílem je:

  • prožívat v přírodě společné chvíle naplněné smysluplnými činnostmi,
  • umět se dívat kolem sebe a všímat si všech těch krás i maličkostí, které příroda umí vykouzlit,
  • vést děti k ohleduplnému vztahu k prostředí, ve kterém vyrůstají,
  • podporovat získávání nových vědomostí o věcech a jevech v přírodě, posilovat a rozvíjet citový život dětí a jejich smysl pro krásu, ale i odpovědnost za své jednání,
  • vytvářet příležitost i k rozvíjení dětských schopností a získávání nových dovedností,
  • seznamovat se v průběhu jednotlivých ročních období s okolní přírodou, jejími rozmanitými podobami a zákonitostmi.
    Na cestě za poznáním nás bude v průběhu celého školního roku provázet moudrá sova Hedvika.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI