Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Nebezpečí kyberprostoru aneb virtuální facky a kopance bolí stejně jako ty skutečné.

Nebezpečí kyberprostoru aneb virtuální facky a kopance bolí stejně jako ty skutečné.

Dnešní dobu si už neumíme představit bez mobilu a počítače. Jsou neodmyslitelnou součásti každé domácnosti. Informační a komunikační technologie nám dovolují být online, být v každodenním kontaktu s přáteli, známými, rodinou, hledat a zjišťovat informace, pomáhají v práci…Každá mince má dvě strany, taky i tyto technologie, pomoci kterých  žijeme nejenom vlastní, skutečné životy, ale někteří z nás i ty virtuální, kde se schováváme za přezdívkou či virtuální postavou. Toto anonymní prostředí může představovat pro některé děti vážné nebezpečí.  Ptáte se jaké? Vždyť dítko tiše sedí, ani nedutá, je hodné, hraje si, tak jaké nebezpečí??? To je sice pravda ale jenom povrchní, protože virtuální facky a kopance není vidět, což neznamená, že bolí méně než ty skutečné!

V poslední době se agresivita z běžného života přesouvá do kyberprostoru. Je surová a stejně, ne-li více, nebezpečná než reálná. Zde se „chuďas může stát králem a naopak král chuďasem“… Lidé se ve virtuálním světě chovají méně opatrně než v reálném životě, veřejně sdílejí osobní, citlivé i intimní údaje, fotografie a videozáznamy a přitom ani netuší, jak jsou zranitelní a zneužitelní… Nejčastěji využívanými prostředky v kyberprostředí jsou mobily, e-maily, blogy, chaty, sociální sítě…. Na této platformě se děti často setkávají s různými projevy kyberšikany.

 Kyberšikana je agresivní chování útočníků v kyberprostoru, kteří zneužívají ICT technologie k úmyslnému a cílenému ubližování jiné osobě.

 A jak to dělají??? Tak například posílají obtěžující, urážlivé, vulgární, ponižující a útočné SMS, e-maily, komentáře … K častým formám kyberšikany patří nahrávání scény, kde je oběť ponižována, zesměšňována, bitá, na mobilní telefon a její rozesílání známým lidem, či rozšiřování na internetu pomocí (např. Youtube). Kyberagresor může vaše dítě intenzivně obtěžovat odesíláním sprostých, vulgárních zpráv, opakovaně prozvánět, či volat, rozesílat o dítěti pomluvy či výmysly, vyhrožovat mu, nebo ho zastrašovat, ztrapňovat pomocí falešných profilů, rozesílat nevhodný materiál jeho jménem, vydírat …Také ho může tiše, bez vašeho svolení a vědění, zmanipulovat. Těmto praktikám říkáme kybergrooming. Cílem agresora- kybergroomera, který vystupuje pod falešnou identitou, je vyvolat v dítěti důvěru, vylákat ho k osobní schůzce a pak pohlavně zneužít.  Další ze závažných a nebezpečných aktivit je sexting. Jde o nový trend, kdy se mladiství na internetu sami nabízejí, publikují své intimní fotografie, anebo se dobrovolně ukazují polonazí či nazí na webových kamerách. Dívky, ve snaze zapůsobit na kluky, se samy fotí v choulostivých situacích a neváhají tyto fotky či videa sdílet s dalšími lidmi, či publikovat na internetu.

 Je důležité, abychom na tato rizika byli připraveni a abychom dokázali dětem v případě potřeby pomoct…

 Žáci jsou ve škole již od prvních tříd poučováni o nebezpečích a nástrahách internetu, úměrně svému věku dostávají průběžně, během celé školní docházky informace o tom, jak se bezpečně pohybovat ve virtuálním světě, jak se bránit případné agresi. Zhlédnou nespočet výukových filmových materiálů, účastní se výukových lekcí a besed s erudovanými odborníky, dostávají dostatek informací o této problematice.

Proto milí rodiče, buďte v obraze a seznamte se s těmito webovými stránkami, které vás provedou světem virtuální reality, jejími nástrahami a záludnostmi. Doporučuji si prohlédnout filmy na stránkách www.seznamsebezpecne.cz  a sami budete překvapeni, co vše děti v odpoledních hodinách vidí na internetu…

Další doporučené web. stránky: www.e-bezpeci.cz  ,  www.nebudobet.cz  ,  www.sexting.cz, www.bezpecne-online.cz  ,  www.saferinternet.cz  ,  www.internethelpline.cz, www.ovce.cz  ,  www.minimalizacešikany.cz  ,  www.pomoconline.cz a další, které se této problematice věnují.

                                               metodik prevence    PaedDr. Halamová Jana

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI