Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Otevření naučné stezky Přirozená lékárna

Otevření naučné stezky Přirozená lékárna

„Všechny vrchy, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny“
Paracelsus

PŘIROZENÁ LÉKÁRNA

Smyslem projektu bylo seznámit žáky s přírodními léčivy, které najdou ve svém okolí a mnohdy je považují za plevel. Předkové dávali přírodě odjakživa přednost, dnes nám zůstává kouzlo přírody utajeno.

V době, kdy chemie převažuje nad přirozenými prostředky, působí na lidský organismus mnohdy spíše opačně, než je třeba. Na běžné banality se používají léky, přitom stačí málo a bylinkový čaj udělá tutéž službu.

Chceme nejen děti, ale i dospělé návštěvníky školy přimět k zamyšlení nad možností čerpat bohatství z přírody, které je lehce dostupné, naučit děti i dospělé bezplatně využívat dary přírody, za předpokladu, že budou přírodu chránit a udržovat ve stavu, kdy jim zdraví z přírody bude schopna příroda sama poskytnout.

A tak vznikla naučná stezka umístěna na zahradě školy.

Projekt byl vyhotoven za finanční podpory Arcelor Mittal Frýdek-Místek a.s. v rámci Minigrantů 2012.

Největší podíl na vyhotovení naučné stezky měli žáci 9.A třídy. Práce žáků spočívala v přípravě informací o léčivkách, každý měl za úkol zjistit co nejvíce informací o léčebných účincích některé z léčivých bylin, najít recept na zhotovení odvaru či čaje. Pro mnohé bylo překvapením, že i obyčejný plevel na zahrádce lze využít pro pomoc člověku.

O každé bylině vznikla samostatná prezentace, kterou mohli zhlédnout i ostatní žáci školy. Poté byly připravovány výtvarně zpracované obrazové materiály a po zafoliování byly umístěny na informační tabule, které rovněž vlastním přičiněním zhotovili žáci.

Po výkopových pracích byly info cedule umístěny v prostoru areálu školní zahrady, aby je mohli kdykoli ve výuce i mimo ni využít žáci školy i hosté.

Naučná stezka byla oficiálně slavnostně otevřena v pondělí 22. října 2012 za přítomnosti hostů z Arceloru Mittal Frýdek-Místek a.s., pana starosty Raškovic Jiřího Blahuty, paní starostky Novákové z Vyšních Lhot a paní starostky Gryžboňové Mališové z Nižních Lhot, paní ředitelky MŠ Pražmo Aleny Králové, hostů pana Ladislava Sysaly za ČSZ, paní Marie Zemanové, vedoucí místní knihovny, a dalších, jejichž přítomnost a pochvalná slova byla pro žáky milou odměnou za odvedenou práci.

Po prohlédnutí naučné stezky a splnění úkolů v podobě kvízu o léčivkách, byla hostům předvedena také prezentace v odborné učebně.

Program zpestřil zpěv a recitace žáků školy.

Celá akce byla v režii deváťáků a nutno podotknout, že se akce zhostili se ctí.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI