Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Preventivní program „Škola osobního života“

Preventivní program „Škola osobního života“

V křehkém období dospívání se děti učí přijímat odpovědnost za své činy. Leckdy dojde k rozhodnutím, která mohou ovlivnit celý budoucí život mladého člověka (např. volba partnera, nástup rizikového chování, …). Výukovým programem  pro žáky 8. a 9. třídy chceme mladým lidem být nápomocni v tomto čase plném úskalí a pomoci jim předejít mnohým sociálně – patologickým jevům.  Mgr. Marie Fridrichová z Centra pro rodinu v Ostravě svým charismatickým projevem zaujala žáky svým programem, ve kterém je přivedla  k zamyšlení se nad sebou, svými názory a postoji k důležitosti pozitivních a odpovědných vztahů při budování partnerství potažmo manželství. V semináři se  mluvilo o potřebě prožívat vztahy, o zralé lásce, o sexualitě, která je představena jako vysoce pozitivní hodnota, ke které je nutné přistupovat s úctou, odpovědností a smysluplně. Na drobných příbězích z praxe lektorka poukazovala, jak budovat kvalitní a perspektivní vztah. Téma – plodnost v životě dvojice – úvahy o možnosti plození dětí se propojilo se  školním učivem přírodopisu o pohlavní soustavě, oplodnění, těhotenství a o vývoji dítěte . Obsahem  semináře byl i odpovědný přístup k plodnosti, rodičovské roli. Dotkli jsme se tématu antikoncepce, rizik sexuálně přenosných chorob i zdravotních dopadů samotného předčasného sexu. 
Výběr partnera může zásadně ovlivnit budoucí život mladého člověka. Otevřeně se probíraly fakta o lidské sexualitě s tím, že odpovědnost spočívá ve výběru partnera a ve způsobu sexuálního chování, včetně upozornění na negativní následky rizikového chování..

Věříme, že si žáci do svého života odnesou úctu k životu, k partnerskému a manželskému vztahu, že budou v budoucnosti zodpovědní ve vztahu k sexuálnímu životu a že jako rodiče budou schopni předávat svou lásku a budovat pevné vztahy ve svých vlastních rodinách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI