Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Projekt Křídlatka – Exkurze žáků 7. ročníku v NPP Skalická Morávka

Projekt Křídlatka – Exkurze žáků 7. ročníku v NPP Skalická Morávka

Projekt Křídlatka – Exkurze žáků 7. ročníku v NPP Skalická Morávka

V dlouhodobém školním projektu Křídlatka se žáci zaměřují na zjišťování výskytu křídlatky, prevenci jejího šíření a informování veřejnosti o problematice invazních druhů, rozvíjejí spolupráci s KÚ MSK a dalšími organizátory projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Na tradiční průzkum přírodního prostředí ohroženého rostlinami křídlatkou a netýkavkou žláznatou se 1. října vypravily třídy sedmého ročníku. V Národní přírodní památce Skalická Morávka a v jejím okolí žáky doprovázely odbornice z  ČSOP Salamandr. Potvrdily, že likvidace křídlatky pokračuje. Žáci se dozvěděli, že kromě vzácně se vyskytujícího židoviníku německého je zde řada dalších rostlin a živočichů, kvůli nimž je potřeba toto území chránit a starat se o vyhubení křídlatky. Mladí badatelé provedli orientační zjištění, zda křídlatka opět prorůstá i v hustém porostu lužních lesů, kde ve vegetačním období není tolik světla jako na okrajích břehů řek řeky. Křídlatka se šíří především na slunných místech s dostatečným přístupem kořenů ke zdroji vody. Na řečišti vyrůstaly rostliny křídlatky až 2,5 m vysoké, v lese žáci nacházeli rostliny do výšky jednoho metru. Ve čtverci 10 m x 10 m v lesním ekosystému žáci napočítali až 19 vitálních rostlin.

Boj s touto odolnou rostlinou opět se šířící podél řeky Morávky je dlouhodobý. Jsme rádi, že realizace záchrany biodiverzity okolí naší krásné řeky pokračuje a přejeme všem, kdo ji uskutečňují, mnoho úspěchů.

D. Kuriplachová, koordinátorka EVVO ZŠ a MŠ Raškovice

kridlatka2013-9 kridlatka2013-8 kridlatka2013-7 kridlatka2013-6 kridlatka2013-5 kridlatka2013-4 kridlatka2013-3 kridlatka2013-1 kridlatka2013-2

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI