Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Prosba o spolupráci na projektu Místa paměti

Prosba o spolupráci na projektu Místa paměti

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na projektu Místa paměti – názvy míst jako kulturní dědictví. Ve spolupráci s dětmi ze základní školy budete osloveni k vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na vybrané místní názvy. Vaše účast na dotazníkovém šetření nám pomůže lépe posoudit, jak se názvosloví místní krajiny mění, které názvy z užívání mizí a které nové názvy naopak vznikají. Krom účasti v dotazníkovém šetření také velmi oceníme Vaši pomoc s šířením dotazníku ve Vašem okolí.

Cílem projektu je přispět ke zmapování a uchování místních názvů, které představují cenné kulturní dědictví naší země. Názvy míst vyprávějí příběhy o lidech, kteří na těch místech žili, o událostech, ke kterým na těch místech došlo, a také o charakteru těchto míst. Výstupem projektu bude knížka, výstava a besedy v Památníku Raškovic a interaktivní webové stránky. Bližší informace o projektu naleznete na http://projekty.osu.cz/mistapameti nebo přímo u koordinátora projektu (viz kontaktní údaje níže).

Děkujeme.

 

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Katedra sociální geografie PřF

Ostravská univerzita

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI