Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Setkání Ekotýmu 25. – 26. 9. 2013

Setkání Ekotýmu 25. – 26. 9. 2013

Pracovní setkání většiny členů našeho ekotýmu se zaměřilo na další kroky programu Ekoškola  v tomto školním roce – na provedení úvodní analýzy stavu naší školy v oblastech prostředí, odpady, voda a energie a na sestavení Ekokodexu naší školy. Práce nám zabrala spoustu času až do večerní ch hodin, byli jsme rádi, že jsme mohli ve škole nocovat a zvládnout vše, co jsme si naplánovali.

Sešli jsme se v 16 hodin v učebně přírodopisu, sedli jsme si do kruhu a začali jsme se seznamovat s dalšími členy Ekotýmu. Je důležité v týmu spolupracovat, pomáhat si a navzájem se učit a předávat si zkušenosti. Ti, kteří byli ve Sdružení Tereza v Praze, vysvětlili ostatním, co je a proč a jak se provádí analýza. Rozdali jsme si barevná víčka  od PET lahví a vydali se na průzkum školy. Přemýšleli jsme o tom, co se nám líbí, s čím nejsme spokojeni, co je zátěží pro životní prostředí, co je „eko“,  a na různá místa i předměty pokládali víčka ( zelené, modré- co se nám líbí, co je správné, červené, oranžové- co se nám nelíbí a co bychom rádi  změnili).  Jako první zastávkou v naší analýze byla nástěnka EVVO. Všem se líbila. Nejprve jsme analyzovali stav na staré budově, potom prostory nové budovy naší školy. Nejvíce připomínek a návrhů měli žáci s prvního stupně. Zjistili jsme, že se nám nejméně líbily toalety na staré budově a nejvíce výrobky žáků, které zdobí prostředí školy, a také akvárium se želvou naší družiny.

Po večeři se celý ekotým shromáždil ve školním infocentru a zde vymýšlel nový ekokodex. Bavilo nás to, ale ke konci už byli skoro všichni vyčerpáni. Nakonec se nám podařilo vymyslet opravdu dobrý ekokodex, který jsme ráno ještě upravili. Ale i další nápady byly zajímavé nebo vtipné, např. Romča vymyslela toto:  Měsíc svítí, Slunce svítí, na co jsou nám žárovky??? Děti měly plno nápadů, ale vybrali jsme devět, které byly nejvýstižnější. Využili jsme také starý ekokodex jako inspiraci a letošní návrhy z našich tříd. Výsledek si můžete prohlédnout a seznámit se s ním u vchodu do hlavní budovy  školy. Všichni měli velkou radost, když společnými silami dokázali splnit další krok k získání titulu EKOŠKOLA. Teď je důležité se ekokodexem řídit J  Doufáme, že se nám to bude dařit a škola bude úspěšnou ekoškolou.

Ondra, Naťka, Romča – ježek, Verča – kuře, a další ekotýmáci.

ekotým_1 ekotým_2 ekotým_3 ekotým_4 ekotým_6 ekotým_7 ekotým_9

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI