Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina

Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které neplní jen funkci sociální, ale nabízí žákům možnost zajímavého a aktivního trávení volného času, jak před vyučováním, tak odpoledne po vyučování. 

 

 

STÁLÉ PROJEKTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

1) CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

2) HODINA POHYBU NAVÍC

Dvouletý projekt MŠMT podporující pohybové aktivity pod vedením zaškolených pedagogů. Projekt bohužel MŠMT ukončila ke konci roku 2017.

 

 

3) TOULAVÁ BOTA

Jednu sobotu v měsíci vyrážíme do okolí poznávat Beskydy. K těmto akcím jsou zváni i rodiče a sourozenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) MY LITTLE PONY

Projekt vytvořený odborníky, spolupracujícími s MŠMT, podporující kamarádské vztahy se spolužáky i v rodině.

 

5) ČLOVĚK V TÍSNI

Výtěžek z našeho Vánočního jarmarku zasíláme na vybrané projekty, podporující děti převážně v Africe a Asii.

 

6) VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI (Vánoční, Velikonoční)

 

7) DALŠÍ PROJEKTY A AKCE NA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH

 


 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZACE RANNÍ ŠD

  • Žáci se mají možnost zapojit do nabízených ,,koutků“ – čti si, hraj si, lušti, kresli si, vyráběj
  • Žáci zde také mohou využít určený prostor (,,snídaňový stůl“), kde se mohou nasnídat. 

ORGANIZACE ODPOLEDNÍ ŠD

  • Po ukončení výuky odchází žáci do školní jídelny, kde po konzultaci s rodiči dohlížíme nejen na zásady správného stolování, ale i na stravovací návyky.
  • Čtenářské dílny – žákům předčítají na pokračování nejen p. vychovatelky, ale i p. ředitelka nebo starší spolužáci. K přečteným knihám si zkoušíme nakreslit ilustrace, seznámíme se s jejich autory i ilustrátory. Vše poctivě zaznamenáváme do společného čtenářského deníku. 
  • Cca od 13 hod. se žáci mají možnost zapojit do individuálních i kolektivních aktivit, připravených zkušenými vychovateli. 
  • Od 15 hod. se oddělení spojují do koncové družiny, kde se žáci věnují volným hrám. 

V průběhu celého pobytu žáků ve školní družině jsou k dispozici stolní hry, stavebnice, dětské časopisy (Mateřídouška, ABC, Čtyřlístek, Pastelka, Junior, Míša, Makovice, Simpsonovi), řada výukových materiálů (např. tabulky Mutabene), kinetický písek, grafomotorické desky, didaktické pomůcky, pracovní listy, omalovánky, dětské encyklopedie, aj.

 


 

Žáci školní družiny  jsou dle věku rozděleni do čtyř oddělení. Každé oddělení má kapacitu 30 žáků. 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠD

1. oddělení – převažují žáci 1.A – Lucie Pánková, vedoucí vychovatelka

2. oddělení – převažují žáci 1.B – Bc. Dagmar Vepřeková, vychovatelka

3. oddělení – převažují žáci 2. tříd – Mgr. Tereza Grossmannová, vychovatelka

4. oddělení – převažují žáci 3. a vyšších tříd – Kristýna Vepřeková, vychovatelka

 

SPOJENÍ NA ŠD

Telefon: 558 425 564

Mobil: 737 102 661

Mail: druzinaraskovice@seznam.cz

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI