Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina > Základní informace

Základní informace

 Provozní doba

-ranní družina       6,00-8,00 hod             probíhá v prostorách Informačního centra

 

-odpolední družina       11,45-16,30 hod

žáci jsou rozděleni do tří oddělení, po 15 hodině se oddělení spojují v Informačním centru

 

Telefonní spojení – 558 425 564

 

Odchody žáků se řídí řádně vyplněným zápisním lístkem. V případě změny je nutno doložit písemné oznámení s datem a podpisem rodiče. Na telefonické domluvy nebude brán zřetel.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI