Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna > Stravné

Stravné

Stravné na měsíc červen 2019 se bude vybírat v ZŠ
Raškovice
PLATBA V HOTOVOSTI
středa 29.5.2019 OD 7.00-10.00 HOD.
OD 12.00-13.45 HOD.
čtvrtek 30.5.2019 OD 7.00-10.00 HOD.
OD 12.00-13.45 HOD.

V době 10,10-12,00hod. se stravné nevybírá

ŽÁCI (20 PRACOVNÍCH DNŮ)
1.-4.tř. 440,-kč (20 x 22)
5.-8.tř.+11letí 480,-kč (20 x 24)
9.tř.+15letí 520,-kč (20 x 26)

JEN PRO CIZÍ STRÁVNÍKY (20 PRACOVNÍCH DNŮ)
Platbu proveďte v kanceláří vedoucí ŠJ
pondělí 27.5.2019 OD 10.30 -11.00 HOD.
1120,-KČ (20 x 56)

Bc. Ivana Kapsiová vedoucí ŠJ

Stravné na měsíc červen 2019 se bude vybírat v MŠ Raškovice
20 pracovních dnů
pondělí 3.6.2019 od 7.00-8.30 hod.

CELODENNÍ 700,-KČ (20 x 35)
Polodenní 560,- Kč (20 x 28)

Neuhrazením stravného ve stanoveném termínu, bude důvodem k vyloučení strávníka ze stravování (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování).

Odhlášky:
Email: jidelnaraskovice@seznam.cz
Tel: 558 692 466

Prosím, o drobné penízky a dodržení prodejní doby!

Bc. Ivana Kapsiová
vedoucí ŠJ

                                                                              

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI