Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna > Stravné

Stravné

Stravné na měsíc květen 2019 se bude vybírat v ZŠ
Raškovice
PLATBA V HOTOVOSTI
pondělí 29.4.2019 OD 7.00-10.00 HOD.
OD 12.00-13.45 HOD.
úterý 30.4.2019 OD 7.00-10.00 HOD.
OD 12.00-13.45 HOD.

V době 10,00-12,00hod. se stravné nevybírá

ŽÁCI (21 PRACOVNÍCH DNŮ)
1.-4.tř. 462,-kč (21 x 22)
5.-8.tř.+11letí 504,-kč (21 x 24)
9.tř.+15letí 546,-kč (21 x 26)

JEN PRO CIZÍ STRÁVNÍKY (21 PRACOVNÍCH DNŮ)
Platbu proveďte v kanceláří vedoucí ŠJ
pátek 26.4.2019 OD 10.30 -11.00 HOD.
1176,-KČ (21 x 56)

Bc. Ivana Kapsiová vedoucí ŠJ

Stravné na měsíc květen 2019 se bude vybírat v MŠ Raškovice
21 pracovních dnů
pondělí 6.5.2019 od 7.00-8.30 hod.
CELODENNÍ 735,-KČ (21 x 35)
Polodenní 588,- Kč (21 x 28)
Neuhrazením stravného ve stanoveném termínu, bude důvodem k vyloučení strávníka ze stravování (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování).

Odhlášky:
Email: jidelnaraskovice@seznam.cz
Tel: 558 692 466

Prosím, o drobné penízky a dodržení prodejní doby!

Bc. Ivana Kapsiová
vedoucí ŠJ

                                                                            

 PLATBY ZA STRAVNÉ

 

(Předškolní vzdělávání)Na základě Vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování platné od 1.1.2014 

 

strávníci 7-10 oběd 22,-Kč
strávníci 11-14 oběd 24,-Kč
strávníci 15 a více oběd 26,-Kč
dospělí oběd 28,-Kč
                                                                                                       

  Celodenní Polodenní   Svačinka Sedmi- letí

 

Přesnídávka                    9,00                 9,00                             9,00                         9,00

Oběd                                  17,00                17,00                                                            22,00

Svačina                             7,00                                                                                         7,00

Pitný režim                      2,00                  2,00                            2,00                        2,00

Celkem cena                  35,00              28,00                       11,00                     40,00

Tyto ceny jsou platné s účinností od 1. 9.2017

 

Bezhotovostní platby za stravování

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny ZŠ a MŠ Raškovice.

Na základě vašich žádostí jsme se rozhodli umožnit vám i bezhotovostní platby stravného. Máte tak možnost platit buď v hotovosti nebo bezhotovostně.

 Co je třeba udělat pro bezhotovostní platbu?

1.         Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj běžný účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení. Potřebné údaje:

název zařízení (naše zařízení): Základní škola a mateřská škola Raškovice

číslo účtu příjemce platby (naše zařízení):    3015494

kód banky příjemce platby (naše zařízení): 0300

limit jednotlivé platby inkasa:  =600,-Kč

Nezadávat variabilní ani specifický symbol

počáteční datum účinnosti (datum povolení inkasa): 20. X. 2015

a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ.

 

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit – záloha na každé dítě činí 600,- Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1200,- Kč).

b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy, tj. 600,- Kč.

Poznámka: Stahovat se bude jiná částka než maximum – podle počtu dní v měsíci, odpočítají se i odhlášky za minulý měsíc, proto je potřeba zřídit povolení k inkasu a ne trvalý příkaz.

 

2.         S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zanese do stravovacího programu.

3.         Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

4.        V případě neúspěšné platby inkasem, je nutno zaplatit hotově – u vedoucí stravování. (Neposílejte peníze na účet školy , bude vraceno zpět, jestliže nebude stravné  uhrazeno do konce předešlého měsíce, oběd  stravníkovi  nebude vydán ).

 
Strávníci platící inkasem mají povinnost hlásit jakákoliv změny týkající se způsobu platby stravování žáka. V případě ukončení stravování, je nutno tuto informaci sdělit vedoucí stravování, neboť platbu inkasem načítá stravovací terminál automaticky, až do doby fyzického zrušení strávníka ze seznamu strávníků, toto se děje na základě zrušení ze strany zákonného zástupce.

Další informace Vám rádi poskytnou vedoucí školní jídelny tel.  558 425 566

sekretářka, nebo třídní učitelé.

Co je potřeba udělat pro platbu v hotovosti?

Zde se nic nemění, takže pokračuje platba v kanceláři vedoucí školní jídelny danou částkou v daném termínu.

Informace pro strávníky

Vážení strávníci,

ráda bych se Vám touto cestou představila a upozornila Vás na některé změny, týkající se školního stravování v naší školní jídelně.

Já osobně mám dlouholeté zkušenosti s vedením školní jídelny, takže se nemusíte obávat, že by kvalita stravy nabízená naší školní kuchyni nějak utrpěla. Jsem seznámena s nejnovějšími výživovými trendy a tyto bych velice ráda zakomponovala do skladby námi nabízených jídel. Samozřejmostí však zůstává kladení důrazu na chutnou a pestrou stravu tak, aby všichni naši zákazníci měli z nabízené stravy co nejlepší pocit. Nezaručíme 100% spokojenost, ale většinovou určitě.

Změny v novém školním roce:

  • Příprava dvou druhů jídel a tím možnost výběru pro různé typy strávníků.
  • Sjednocení jídelních lístků mateřské školy.
  • Změna ve výběru stravného při bezhotovostní platbě – stravné se bude strhávat podle počtu skutečně odebraných obědů, to znamená, že se bude platit zpětně. Platba hotově bude probíhat podle starých pravidel, tedy platbou dopředu.

Měsíc září 2016 bude strhnut inkasem až na začátku měsíce října 2016.

Pro Vás jako zákazníky to neznamená žádnou změnu, pouze v měsíci záři nedojde k platbě z Vašeho účtu, ale ta bude provedena do 5. dne v měsíci následujícím. Pokud by nebyl na Vašem účtu dostatek prostředků k platbě, budete povinni tak jako doposud, provést neprodleně úhradu hotově. Při opakovaném porušení pravidel, bude tento strávník vyloučen z bezhotovostní platby a převeden na platbu hotovostní. Žádám Vás tímto o spolupráci a dodržování nastavených pravidel.

  • Odhlášky a veškerou komunikaci s vedením školní jídelny je možno provádět nejen telefonicky do 7.00 téhož dne na čísle 558 425 566,

ale i e-mailem: jidelnaraskovice@seznam.cz do 6.45 téhož dne.

Jedná se o další komunikační prostředek, který je v dnešní době bližší většímu počtu uživatelů.

 

Těchto pár změn nijak nezatíží Vás zákazníky, ale pomůže nám nabídnout Vám větší komfort při stravování. Budu ráda, když jakýkoliv problém anebo nápad související se zlepšením naši práce, budete tlumočit přímo vedoucí školní jídelny. Jen tak můžeme problémy vyřešit neprodleně a nové věci uvést do praxe.

Děkuji a těším se na spolupráci

Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

   ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOVICE

Raškovice 18, PSČ 739 04, pošta Pražmo, okres Frýdek-Místek

tel. 558 425 551, e-mail: zsraskovice@centrum.cz

 

 PLATBY ZA STRAVNÉ

 

(Předškolní vzdělávání)Na základě Vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování platné od 1.1.2014 

                                                                                                         

  Celodenní Polodenní   Svačinka Sedmi- letí

 

Přesnídávka                    8,00                 8,00                             8,00                         8,00

Oběd                                  14,00                14,00                                                            22,00

Svačina                             7,00                                                                                         7,00

Pitný režim                      4,00                  4,00                             3,00                        3,00

Celkem cena                  33,00              26,00                       11,00                      40,00

Tyto ceny jsou platné s účinností od 1. 9.2017

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI