Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Školní kolo v recitaci – 1. stupeň

Školní kolo v recitaci – 1. stupeň

Školní kolo v recitaci – 1. stupeň

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 se v informačním centru sešly 2.- 5. ročníky na školním kole recitační soutěže. Děti se během ledna měly za úkol naučit báseň, která se jim líbí, a přednést ji svým spolužákům. Z každé třídy byly vybrány 3 nejlepší děti, které svou báseň zarecitovaly před obecenstvem v informačním centru. Někteří zástupci 5. ročníků složili a přednesli svou vlastní báseň. Soutěžily mezi sebou děti z 2. a 3. tříd  v I. kategorii a pak děti ze 4. a 5. tříd ve II. kategorii .

V I. kategoii byly nejúspěšnější tyto děti : 1.místo získal Štěpán Čompa z 2.B,  2.místo obsadil Jožka Švrček ze 3.A a 3. místo patří Taťianě  Silvestrové z 2.B. Ve II. kategorii  byla nejúspěšnější Anna Gucká z 5.B, která za přednes své vlastní básně získala hlas od všech porotců. 2.místo obsadil Matyáš Ochman ze 4.A a na 3. místě se umístila Vendula Mecová z 5.A. Tyto jmenované děti budou naši školu reprezentovat na okrskovém kole recitační soutěže, které se bude konat na ZŠ v Dobré.  Chválíme všechny zúčastněné přednášející, kteří předvedli skvělé výkony a měli odvahu vystoupit před dětské obecenstvo a porotu.

                                                                                                                                             M. Muroňová

Rec._soutěž_foto_I. rec._soutěž_foto_II.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI