Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Slavnostní předání projektu „S Lesy za sportem i zdravím“

Slavnostní předání projektu „S Lesy za sportem i zdravím“

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlavnostní vyhodnocení projektu S Lesy za sportem i zdravím se uskutečnilo v úterý 26. března 2013  rámci oslav Dne vody.

Projekt realizovaný z dotačního programu Lesů ČR, s.p. , dotovaný částkou 100.000,-Kč  spočíval ve vybudování sportovních konstrukcí, a to:

šplhací sestavy pro areál základní školy a družiny, tvoří ji konstrukce pro šplh a lezení, provazové centrum, na kterém si žáci školy mohou vyzkoušet své schopnosti, zdatnost, využívat ji nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také odpoledne v kroužcích za přítomnosti dospělých. Konstrukce je využitelná hned několika žáky najednou, neboť mohou využívat různé strany posilovny a věnovat se různým sportovním aktivitám. Mohou zdokonalovat svou fyzickou zdatnost, rozvíjet hru, soutěživost a využít konstrukci i pro zdolávání překážek nebo řešení logických úloh. Venkovní posilovna je využívána také žáky školní družiny v odpoledních hodinách

herní sestavy umístěné v areálu mateřské školy, která je tvořena: lanovým mostem, skluzavkou,  hrazdovým výlezem, šikmou lezeckou stěnou,  žebříky.  Žáci mateřské školy mohou venkovní posilovnu využívat nejen ke sportu, posílení tělesné zdatnosti, ale mohou si při pohybu na průlezkách, popř. hrazdách nebo kladinách cvičit motoriku, koordinaci pohybu, připravovat organismus na zvládnutí složitějších motorických operací. Učí se samostatně zvládat překážky a nastavené bariéry, což rozvíjí také jejich myšlení a rozumové schopnosti a rozvíjí fantazii.

Tento projekt byl již III. etapou rekonstrukce školního hřiště.

Děkujeme zástupcům Lesů ČR, s.p.  jenovitě především Ing. Jiřímu Silvestrovi a Ing. Jiřímu Stýskalovi, za přízeň a podporu aktivit školy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI