Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Úspěšné Lesní třídy naší školy 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a 6. B

Úspěšné Lesní třídy naší školy 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a 6. B

Ocenění práce v programu Les ve škole

Ve čtvrtek 27. června jsme otevřeli obálku vonící lesem, přestože přišla z Prahy. Uvnitř nás čekaly CERTIFIKÁTY „ LESNÍ TŘÍDA“ pro třídy, které se v letošním roce věnovaly výuce Programu Les ve škole podle nových metodik a materiálů, jejichž autorem a koordinátorem je Sdružení TEREZA Praha. Toto významné ocenění je navíc zhodnoceno tím, že každá třída se tímto stala patronem 10 m² pralesa, který bude žít a růst bez vlivu člověka, a přispěla tak ochraně rozmanitosti druhů, které se tam vyskytují.

      
     
    
    

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úryvek z dopisu Sdružení TEREZA žákům a učitelům raškovické  školy :

„Patří Vám obrovský dík za čas, který jste v letošním školním roce věnovali lesu, výpravám do přírody a aktivnímu učení. Z Vašich závěrečných zpráv je krom velkého kusu práce patrná také radost a nadšení z nových objevů, společných zážitků a z toho, co jste vytvořili. Věříme, že jste se díky programu dostali nejen blíže k lesu, ale také sami k sobě. Jsme moc rádi, že jste do Lesa ve škole zapojeni, a doufáme, že v něm ještě dlouho budete pokračovat a Vaše lesní třída poroste každým rokem. Jste totiž na báječné „lesní cestě“.

Ve školním roce 2012/2013 bylo oceněno certifikátem 70 lesních tříd ze všech koutů České republiky. Společně jste se tedy stali patrony 700 m² Nového pralesa pod Ještědem! Přejeme Vám pohodové odpočinkové prázdniny a krásné (nejen) lesní zážitky!

V příštím školním roce se na Vás opět těší koordinátorky programu Les ve škole Alena Kohoutová a Barbora Landová“

Třídy 3. A a 3. B se pod vedením p. uč. Muroňové a Demlové po celý rok věnovaly Tajemství vody v lese, třída 6. B s paní uč. Kuriplachovou  poznávala a zkoumala les a přiblížila jej ostatním v projektu Proč do lesa.  Třídy 2. A a 2. B se navíc staly pilotními třídami při ověřování nových metodik tohoto programu pro druhý ročník a paní učitelky Radka Kohutová a Iva Kovalčíková spolu se svými žáky i dalšími pilotními třídami ostatních zapojených škol přispěly svou prací, zkušenostmi a připomínkami k doladění výukových materiálů, které budou školy v České republice používat již příští rok. Srdečně jim všem blahopřejeme a věříme, že v programu Les ve škole budou pokračovat i nadále. Uskutečnění tohoto celoročního programu velmi obohatily vícedenní pobyty žáků 3. ročníku v Malenovicích pod Lysou horou a 6. ročníku na Zlatníku na úbočí Trávného.  Děkujeme rodičům žáků, že umožnili svým dětem se těchto lesních setkání zúčastnit, a paní učitelce Vlastě Kotáskové a paním Věře Blahutové, Vlastě Koloničné, Anetě Horečkové, Monice Golové a Růženě Blahutové za ochotu a nepostradatelnou pomoc při zajištění těchto akcí.

Velké poděkování posíláme také do Sdružení TEREZA bývalým i současným koordinátorkám Programu Les ve škole Janě Kindlmannové a Adéle Hamplové, Aleně Kohoutové a Barboře Landové a kolektivu autorů za zpracování stávajících i připravovaných příruček, které přinášejí množství motivace a pestrých aktivit velmi potřebných nejen k výuce o lesním ekosystému, ale které jsou svou provázaností v celém programu Les velkou podporou realizace cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách. Velmi oceňujeme nápad s patronací pralesa a těšíme se na další spolupráci.

Koordinátorka EVVO Mgr. Dana Kuriplachová

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI