Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Virtuální břídilové a jiná zvěřena

Virtuální břídilové a jiná zvěřena

V rámci minimální prevence školy proběhl ve čtvrtek 22. 11. 2012 druhý blok projektu Buď v pohodě. Cílem projektových aktivit bylo prohloubit znalosti žáků o nebezpečném chování a jednání ve virtuálním světě, uvědomit si intimitu osobních a citlivých údajů, jejich zneužitelnost, upozornit na nebezpečí zneužití osobních fotografií, videí, naučit žáky kriticky posoudit riziko spojené s internetovou komunikací, naučit je nebát se vyhledat pomoc rodičů, učitelů či specializovaných institucí. Formou různých příběhů, pohádek, problémových úkolů byly žákům přiblíženy různé formy kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a dalších nebezpečných praktik ve virtuálním světě. Pomocí několika minidotazníčků si žáci mohli ověřit, jak oni sami vystupují a prezentují se na internetu, jestli postupují bezpečně, chrání svou identitu a intimitu nebo naopak se chovají nevhodně až nebezpečně.

V tento den souběžně probíhalo několik aktivit. Žáci 4. a 5. ročníků absolvovali celodenní projekt, kde v heterogenních skupinkách pod vedením učitelů ( Chodurová, Mertová, Bayerová a Veselka) pracovali na těchto tématech: Ochrana osobních údajů, kyberšikana, kybergrooming a zneužití fotografií a videí. Žáci 5. až 8. ročníků se účastnili výukové lekce, kterou pro ně připravilo o. s. Nebuď oběť pod taktovkou erudovaného lektora p. L. Látala. Tato lekce byla vedena s důrazem na uvědomění si závažnosti negativního chování ve virtuálním světě, dovednosti rozpoznat nebezpečné praktiky a schopnosti adekvátně řešit krizovou situaci. Žáci shlédli videa přibližující následky nekalých praktik kyberagresorů, kybergroomerů, kyberstalkerů. Byly jim nabídnuty různé způsoby ochrany a pomoci, kontakty na odborné instituce zabývající se pomoci obětem internetové agrese.

Součástí projektových aktivit byla i odborná přednáška pro pedagogy a rodiče na téma Rizika internetu a komunikačních technologií. Kromě informací byly rodičům doporučeny způsoby ochrany a kontroly aktivit jejich dětí na internetu. Je nám líto, že této přednášky se účastnili jenom 4 rodiče, vzhledem k tomu, že projevů kyberagrese v poslední době neúměrně přibývá!!!

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI