Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Ekoškola > Prostředí školy

Prostředí školy

DSC02246Téma zlepšování PROSTŘEDÍ ŠKOLY rozvíjeli žáci ve spolupráci s vyučujícími a vedením školy při výzdobě školy svými výtvarnými pracemi, starostí o vybavení a výzdobu tříd, úklidem areálu školy po rekonstrukci, sázením a pečováním rostlin na školním pozemku a péči pokojových rostlin ve svých třídách.

prostředí

 

 

 

 

V období prvního pololetí probíhala rekonstrukce a zateplování školy, tím byly omezeny činnosti a pohyb žáků ve vnitřních prostorách a venkovním areálu školy, proto se žáci ve spolupráci s třídními učiteli zaměřili na uskutečňování svých vlastních nápadů na zlepšování prostředí svých tříd a chodeb – vlastní výzdobu svými výtvarnými pracemi, květinami, opravu a natření skřínek veselými barvami. Některé kabinety a třídy byly dovybaveny novým nábytkem, který škola obdržela od obce a od sponzorů – rodičů a místních firem. Členové Ekotýmu umístili v přízemí školy nástěnku pro žáky, která slouží k psaní vzkazů, postřehů, článků a prezentaci názorů. Chodby žáci v průběhu roku pod vedením vyučujících výtvarné výchovy zkrášlovali výtvarnými pracemi, často využívajícími odpadový materiál. K dalším prvkům výzdoby patřily plakáty o ovocných stromech, které vyrobili žáci 1. stupně ke Dni stromu, a plakáty s environmentálními tématy výuky přírodopisu žáků 2. stupně. Na výzdobě interiéru školy se velkou měrou také podíleli žáci školní družiny a nejstaršího oddělení mateřské školy. V druhém pololetí byla příležitost po stavebních pracích upravit okolí školy. Žáci v pracovní výchově pomohli při úpravě terénu před školou, kde po vykácení většiny vzrostlých stromů vzniklo prostranství postupně rekultivované místní firmou. Na svém druhém dvoudenním setkání na jaře Ekotým projednal návrhy žáků k úpravě a zlepšení okolí školy a jejich realizaci věnoval program Dne Země 2014. Práce probíhaly několik dní a byly postupně dokončovány podle náročnosti a potřebného času, neobešly se bez vzájemné spolupráce a také spolupráce s panem školníkem a technickým pracovníkem školy. Žáci navezli půdu a kompost na školní zahradu, vytvořili nové záhonky, osázeli je květinami a dosázeli ozdobné dřeviny v areálu školy, opracovali a natřeli lavičky u altánu, vyplevali chodníky a sportovní dráhy na hřišti u školy, obnovili pocitovou stezku u Lesní učebny za školou, označili dřeviny u školy popisem, u plotu v blízkosti chodníku využívaného veřejností vytvořili informativní stanoviště “hřbitov odpadků“, který informuje o tom, jak dlouho se zde umístěné odpady, které jsou zátěží pro životní prostředí, budou rozkládat. Paní uklízečky a paní vychovatelky přispěly ke společnému dílu osázením květinových nádob před školou, děti z mateřské školky vyzdobily plot před školou svými obrázky. Obecní úřad zajistil na prosbu Ekotýmu natření stěn autobusové zastávky u školy. Na obnově a zlepšení prostředí školy se podílely všechny ročníky školy včetně nejstaršího ročníku mateřské školy.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI