Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Ekoškola > Voda

Voda

Ekotým se orientoval na sledování spotřeby vody ve škole a na její ovlivnění, umístil k vodním bateriím a na místa, kde se voda používá, letáčky s výzvou k šetření s vodou, vyzdobil je obrázky a básničkami k danému tématu. Ke Dni vody připravila třída 6. B vodní stezku u školy s aktivitami pro žáky 1. stupně, žáci 5. r. navštívili přehradu na Morávce, 1. ročník si prohlédl rybí sádky ve Vyšních Lhotách, 2. ročník mlýn a soutok Morávky a Mohelnice, třídy 5., 6. a 9. ročníku, 2. A a 7. B čistily okolí řeky Morávky. Třída 8. B se v přírodopise věnovala tématu volby kohoutkové nebo balené vody a zpracovávala referáty o vlivu znečištěného prostředí na zdraví, 2. B malovala plakáty do soutěže Voda a energie a připravovala zdravý nápoj, žáci 3. a 4. ročníku si k tématu vytvořili anglický slovníček, 6. a 7. ročník v přírodopise provedl průzkum potoka v blízkosti školy, 8. A v matematice řešila příklady o vodě, 9. A v přírodopise tvořila plakáty o hydrosféře a o vlivu lidské činnosti na životní prostředí, Ekotým připravil prezentaci o významu vody pro všechny žáky školy.

Voda – hlavní vodoměr – m3
měsíc 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
září 185 135 159
říjen 168 121 163
listopad 190 109 147
prosinec 122 85 135
leden 121 104 145
únor 154 109
březen 182 120
duben 169 117
květen 165 153
červen 155 145
červenec 37 72
srpen 54 87

 

Voda-hl

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI