Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Zvládnu to sám!

Zvládnu to sám!

28.2.2013 proběhl na raškovické škole další blok preventivního projektu Buď v pohodě pod názvem Zvládnu to sám pro žáky 3. a 4. ročníků. Cílem bloku bylo “naočkovat“ dětem správné postoje, návyky bezpečného chování v nebezpečných situacích. Zajímavé aktivity lektorů provedly děti krizovými a nebezpečnými situacemi (fyzické napadení, trestní čin, obtěžování cizím člověkem, domácí násilí, sexuální zneužívání…) nabídly jim postupy řešení. Pod dohledem erudovaných odborníků příslušníků Policie ČR, profesionálního hasiče, instruktora juda, skautů, si žáci sami v modelových situacích vyzkoušeli správnost svého úsudku a  jednání v různých krizových situacích, které je mohou v běžném životě potkat. Aby se žáci snažili nebýt lhostejní k jiným, být zodpovědní za vlastní jednání, umět pomoci sobě i jinému, umět říci ne. Na jednotlivých stanovištích si v modelových situacích předváděli,  jak reagovatv situaci, kdy je na ulici osloví cizí člověk, kdy je ohrožuje, jak se účinně bránit, jak být v bezpečí doma a sám, jak přivolat pomoc v případě potřeby. Naučili se hromadu užitečných věcí, jak se správně chovat v lese, jak přežít, jak reagovat v případě napadení divou zvěří, základní prvky sebeobrany, jak zavolat o pomoc na  Policii, hasiče.

Toto dostalo každé dítě jako výstup a mělo si to v poslední hodině zpracovat.

DĚTI, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ RADY!

Když je nutné být doma sám:

 • dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené,
 • u telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, záchranná služba),
 • zaměstnej se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, práce na PC, pohodový pořad v TV)
 • neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist, s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,
 • otevři dveře pouze osobě důvěrně známé,
 • nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů,
 • nesleduj v televizi a na internetu pořady s drastickými scénami.

Bezpečně na cestě do a ze školy:

 • klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě,
 • při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře,
 • do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší,
 • vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům,
 • nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich auta,
 • do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá,
 • nikdy nejezdi autostopem,
 • nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber,
 • když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, udržuj si bezpečnou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních obranných prostředků (sprej, alarm apod.).

1.       Zastaví u tebe auto, otevřou se dveře a neznámý člověk se tě ptá na cestu. Chce, aby sis k němu přisedl do auta a navigoval ho. Co uděláš?

2.       Jsi sám doma. Zazvoní zvonek u dveří. Člověk, kterého neznáš, chce mluvit s tvými rodiči, ti ale přijdou z práce až za hodinu. Chce na ně počkat u vás v obýváku. Co uděláš?

3.       Hraješ si venku. Přijde k tobě cizí člověk a nabízí ti kofolu a brambůrky. Co uděláš?

4.       Když jdeš domů za školy, zastaví tě někdo, koho jsi viděl několikrát stát před školou, ale neznáš ho. Říká ti, že má bezvadnou hru na počítači a jestli chceš, dovolí ti zahrát si ji u něj doma. Co uděláš?

5.       Jsi s kamarádem v nákupním centru. Neznámí člověk vám nabídne, že vás vezme do kina na super film ve 3D zadarmo, že má volné lístky, protože jeho děti onemocněly. Co uděláš?

 

Rádi bychom poděkovali panu Jaroslavu Mikolášovi, DiS, panu Romanu Václavíkovi a panu Kubíčkovi, kteří nám lektorovali aktivity pro žáky, fundovaně vše zvládli a stali se žákům rádci i pomocníky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI