Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ

Doplňující volby člena Školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Raškovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje doplňující volby jednoho člena do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) je možné do 5.9.2016 na sekretariátu [… celý článek]

Etická výchova jako jeden z možných nástrojů společného vzdělávání

Letošní školní rok se nese v duchu změn také na poli pedagogickém. Veřejností již nějakou dobu zaznívá slovo „inkluze“. Mnozí tuto téměř mediální kauzu vnímají jako negativní, mnozí si nedokáží prakticky představit, o co se jedná. Dnes se namísto slova inkluze začíná používat slovní spojení „společné vzdělávání“. Vězte, nejedná se o nic nového především na školách vesnických, či školách z větší odstupností měst, v nichž se nacházejí školy speciální a praktické.

Společné vzdělávání obnáší zapojení žáků různorodě nadaných, popřípadě žáků, [… celý článek]

Organizace školního roku 2016/2017

Další údaje k organizaci školního roku 2016/2017 na odkaze:

http://www.zsraskovice.cz/zakladni-skola/zakladni-udaje/organizace-skolniho-roku/

 

Olympijské hry

Ve dnech 27. a 28. června se na naší škole konaly netradiční olympijské hry. První den proběhlo losování žáků 2. – 8. tříd, aby týmy byly tvořeny z žáků napříč ročníky. Poté si žáci již ve skupinách vymysleli název státu, vlajku a pokřik. Učitelé jim pomohli se rozdělit na jednotlivé disciplíny. V jedenáct hodin proběhl slavnostní nástup. Vše bylo zahájeno vztyčením olympijské vlajky, zapálením olympijského ohně a přečtením slibu sportovců, o což se postaraly naše olympijské bohyně z 8. ročníku. [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI