Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ

Beseda na téma rizika drog

Žáci 8.ročníků byli seznámeni s různými nástrahami drog a jejich škodlivými účinky zejména na mladý organismus. To že mezi drogy patří i cigarety asi někteří slyšeli prvně, ale že existují daleko horší typy drog, které jsou bohužel dnes velmi lehce dostupné si mnozí žáci museli teprve uvědomit. Je jednoduché nechat se svést, podlehnout kamarádům, někdy jen proto, že chci zapadnout mezi ostatní. Je těžké si vytvořit vlastní názor a být asertivní, když se to žáci teprve učí.

Proto dostali možnost [… celý článek]

Civilní obrana prakticky formou hry

Ačkoli se jedná o ne zrovna jednoduché téma, jak dnes děti připravit na nečekané situace, které mnohdy i dospělé dokáží zcela postavit mimo reálné řešení?

Máme štěstí, že nemusíme řešit krizové situace běžně, že nemusíme přicházet do styku s problémy jiných zemí, kde je terorismus či konfliktní stavy na běžném pořádku všedního dne.

Přesto i u nás je potřeba vnímat míru rizika, jež přináší uspěchaný a někdy málo empatický svět.

Žáci 1.-5.ročníku byli seznámeni formou hry s praktickými ukázkami a [… celý článek]

Zapojení do projektu Hodina pohybu navíc

V letošním roce jsme se zapojili do projektu pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“.

Program stanovuje jednu vyučovací hodinu pohybu týdně navíc pro žáky 1.-3.ročníku, kteří jsou současně žáky zapsanými k docházce ve školní družině.

Zdůvodnění zavádění pokusného ověřování: Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách. Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno [… celý článek]

Přihláška ke vzdělávání na SŠ dle nové legislativy

na SŠ s talentovou zkouškou – termín odevzdání na SŠ do 30.listopadu 2016

 

na SŠ denní studium – termín odevzdání na SŠ do 1.března 2017

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI