Děti přijaté k předškolní povinné docházce ve školním roce 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, 739 04 Pražmo, podle ustanovení § 165, odst. 2, písmena e)  a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, platném znění, rozhodla takto:

od školního roku 2024/2025 k 1.9.2024 

je přijat k předškolnímu vzdělávání žadatel s registračním číslem: 

001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 051.