Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

4.schA?zka ekotA?mu

2. 11. 2016

4.SCHA�ZKA EKOTA?MU

PROGRAM:

1) Den stromA? a�� hodnocenA�, vA?stava

2) Program, pA�A�prava na nA?vA?tA�vu EkotA?mu ze ZA� v DobrA�

3) VA?roba keramickA?ch dA?reA?kA?

4) Askoly

 

Nejprve jsme si prohlA�dli na 2. patA�e naA?A� A?koly vystavenA� prA?ce nA�kterA?ch tA�A�d, kterA� zpracovA?valy rA?znA? tA�mata ke Dni stromA?. KaA?dA? tA�A�da svA?j vybranA? strom zpracovala originA?lnA� a velmi zajA�mavA�. Moc vA?em dA�kujeme!

Na letoA?nA� jiA? A?tvrtA� ekoschA?zce jsme se pA�ipravovali na spoleA?nA� setkA?nA� naA?eho ekotA?mu sA�ekotA?mem ze ZA� vA�DobrA�, kterA? [… celý článek]

Listopadové akce

1.11.2016 – plav. výcvik – 2. B + 3. AB,

– primární prevence „Rosteme spolu“ 5. roč.

2.11.2016 – zubní prohlídka 1. a 2. roč

– primární prevence „Emoční inteligence“ 3. roč

3.11.2016 – primární prevence „Rosteme spolu“ 6. roč.

4.11.2016 – vystoupení sólistů sboru v kat. Rj Ars Poetica – Ostrava

– Seminář k ŠVP – Praha – Ad

8.11.2016 – plav. výcvik – 2. B + 3. AB, – Trh studijních oborů – F-M, Národní dům

9.11.2016 – [… celý článek]

PODZIMNÍ AKTIVITY V MŠ

V MŠ nás podzim inspiroval ke spoustě zajímavých aktivit.

Jednou z nich bylo prožitkové téma: “ Se skřítkem Lesníčkem v podzimním lese“. Při vycházce do blízkého lesa děti poznávaly podle listů a plodů listnaté či jehličnaté stromy, brodily se barevným listím, nasbíraly si spoustu přírodnin k dalšímu zkoumání a tvoření ve školce. Vytvořili jsme si lesní koutek, kde vše pozorovaly či rozlišovaly hmatem a lupou. Dětem se líbily hry s kaštánky, počítaly je, vytvářely siluety postavy či vyťukávaly s nimi [… celý článek]

Beseda na téma rizika drog

Žáci 8.ročníků byli seznámeni s různými nástrahami drog a jejich škodlivými účinky zejména na mladý organismus. To že mezi drogy patří i cigarety asi někteří slyšeli prvně, ale že existují daleko horší typy drog, které jsou bohužel dnes velmi lehce dostupné si mnozí žáci museli teprve uvědomit. Je jednoduché nechat se svést, podlehnout kamarádům, někdy jen proto, že chci zapadnout mezi ostatní. Je těžké si vytvořit vlastní názor a být asertivní, když se to žáci teprve učí.

Proto dostali možnost [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI