Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

8.SCHŮZKA EKOTÝMU

22.3. 2016 8.SCHŮZKA EKOTÝMU

PROGRAM

  • Příprava programu na Den vody
  • Dodělání dalších klipů na spojovací chodbu
  • Monitorování – vodovodní kohoutky, splachovače
  • Kontrola štítků
  • Oprava ekokodexu na spojovací chodbě

Přemýšleli jsme, jak zpestřit našim spolužákům program na Den vody. Dostali jsme za úkol fotit děti při různých zajímavých činnostech a pak také dohlídnout na zpracování výstupů z tohoto dne. S paní učitelkou Koperovou jsme udělali další klip na stěnu na spojovací chodbě. Rozběhli jsme se po škole a kontrolovali [… celý článek]

První pomoc aneb jak zachránit život!

4. 4. 2016 se žáci osmých ročníků, pod vedením zdravotní sestry Ivy Štefkové, pokoušeli proniknout do tajů poskytování první pomoci. V několika hodinách si prakticky ověřili a vyzkoušeli většinu vědomosti a znalostí, které nabyly nejenom v hodinách přírodopisu. Každý žák se prakticky naučil uložit osobu do stabilizované polohy, přesunout nemocného do bezpečí, zafixovat zlomeniny končetin, ošetřit krvácení a v neposlední řadě přivolat kvalifikovanou lékařskou i technickou pomoc. Pěvně věříme, že tyto dovednosti budou naši žáci vědět použít v kritických životních [… celý článek]

Velikonoční laťka

Dne 29. března se na Morávce konala Velikonoční laťka ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnila družstva základních škol z Raškovic, Morávky a Sedlišť.

Naši žáci po krásných výkonech obsadili tato umístění:

V kategorii dívek 6. – 9. ročník se na 2. místě umístila Vanessa Pieszková a 3. místo vybojovala Anežka Švrčková.

V kategorii chlapců 6. – 7. ročník obsadil první místo Vojtěch Sikora a třetí místo Vítek Novák a v nejstarší kategorii chlapců žáků 8. – 9. ročníku byl na [… celý článek]

Výsledky matematických soutěží

Úspěšní řešitelé školního kola MO Z6:

* Počty žáků, kteří se zúčastnili školního kola v jednotlivých kategoriích:

Z 6: 5 žáků

Z 8: 1 žák

* Úspěšní řešitelé školního kola MO

Z 6: Maslowski Marek 6. B

Z 6: Muroňová Anita 6. A

Z 6: Sonnek Martin 6. A

Tito úspěšní řešitelé se zúčastní 5. 4. 2016 okresního kola MO na 8. ZŠ ve FM.

Matematický klokan 2016

I v letošním roce se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan. [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI