Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Výsledek volby do Školské rady

V doplňovací volbě člena Školské rady za zástupce rodičů byla zvolena

Ing. Hana Silvestrová

Děkujeme ostatním kandidátům za zájem o práci ve Školské radě i všem rodičům, kteří se voleb účastnili.

Za volební komisi Ivo Šafář

Výuka náboženství

Pro zájemce o výuku náboženství:

úvodní informativní schůzka pro žáky, popř. rodiče ve čtvrtek 8.září 2016 od 13.00 hod ve třídě V.B.

Výuku v letošním školním roce povede Bc. Dita Foldynová.

Akce školy září 2016

1.-5.9.2016 soustředění školního sboru Ostravice

5.-6.9.2016 úprava ukončení výuky dle rozpisu:

pondělí 5.9.2016 1.-4.roč. po 4.VH, 5.-9.roč. po 5.VH

úterý 6.9.2016 1.A,B, 2.A, 4.-5.roč. po 4.VH, 2.B, 3.A,B po návratu z plaveckého výcviku, II.st. po 5.VH

6.9.2016 odjezd na plavecký výcvik 9:30 hod třídy 2.B, 3.A,B

třídní schůzky 15:30 hod. + doplňující volby do ŠR

středa 7.9.2016 výuka dle plného rozvrhu

pátek 9.9.2016 plavecký výcvik 1.A,B odjezd 8:15 od školy

pro přihlášené 16:30 hod odjezd na zahraniční zájezd do Chorvatska

[… celý článek]

Doplňující volby člena Školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Raškovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje doplňující volby jednoho člena do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) je možné do 5.9.2016 na sekretariátu [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI