Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Ekoškola > Ekotým

Ekotým

EKOSCHŮZKY 2017 – 18

1) 13.9. – 13.30

4.10. – 3VH – poučení o bezpečnosti a informace k ekopobytu (bez zápisu)

5.-6.10. – EKOPOBYT

7.10. Podzimní sběrový den

2) 11.10. – 13.30

3) 18.10. – 3VH

4) 1.11. – 13.30

5) 15.11.-13.30

6) 28.11. – 2VH

7) 10.1. 3VH

8) 24.1. – 13.00

9) 21.2. – 13.00

10) 7.3. – 3VH

11) 21.3. – 13.00

12) 4.4. – 3VH – poučení o bezpečnosti a informace k ekopobytu (bez zápisu)

5. a 6.4. EKOPOBYT

7.4. Ukliďme si Česko, Jarní sběrový den

13) 19.4.

14) 2.5.

15) 16.5.

16) 6.6.

Aktuální složení ekotýmu pro rok 2017/2018

EKOTÝM I.STUPEŇ             2017/2018  
 
3.A Lotka Pánková  
Kája Povolná  
Vašek Gurník  
Kuba Kypast  
Míša Strakoš  
Viktor Mach  
Tomáš Serafin  
Maty Dulava  
3.B Markéta Kociánová  
4.A Vašek Kutěj  
Kája Šamajová  
Katka Klimánková  
4.B Šimon Jurga  
5.A Liduška Hlisnikovská  
Anička Klementová  
Klárka Klanicová  

 

EKOTÝM II.STUPEŇ 2017/2018  
 
6.A Amálie Mecová  
Aneta Foldynová  
6.B Eda Muroň  
Bedřich Paprskář  
Vojta Ochman  
Petr Hrabec  
Žofie Pánková  
Sára Lisniková  
Danča Míčková  
Terka Míčková  
7.A Jirka Staroba  
Michal Málek  
8.A Eliška Danková  
9.A Magda Klementová  
Plán činností 2017/18

 

Ekoškola Raškovice

Oblast

ODPADY

Cíl: 

·        správně třídit odpad na 7 složek:  papír, plast, bioodpad, nebezpečný odpad – elektrospotřebiče, baterie, jiný nebezpečný odpad, sklo, železo, směsný

·        sběrové dny (na podzim, na jaře):  7.10 a 7.4.

·        celorepubliková akce ,, Ukliďme si Česko“ – aktivní účast žáků a rodičů, zaměstnanců školy

·        zapojení do soutěže Frýdecké skládky ,,Sběr PET láhví se stonožkou Božkou

·        Recyklohraní  – sběr baterií, mobilních telefonů, plnění úkolů

 

Kritérium:

Dostatečný počet košů a míst na odkládání odpadu, správně třídit, účast na sběrových, úklidových akcí a soutěží

 

       
Úkol

 

Termín Zodpovídá Splněno ANO/NE  
Kontrola:

·        dostatečný počet košů a míst na odkládání odpadu

·        správné označení košů

 

 

do 24.9.

 

Petr, Eda, Vojta

 

    🙂

 

 

Kontrola košů a třídění odpadu

 

průběžně Vašík, Tom, Maty

 

   🙂  
Kontrola sběru PET láhví do soutěže

 

průběžně Lotka, Viki, Kuba    
Účast na sběrových dnech (sběr papíru, drobných elektrospotřebičů)

 

7.10.

 

7.4.

žáci školy,

ekotým

D.Kuriplachová

   🙂  
Účast na republikové akci ,,Ukliďme si Česko“

 

duben 2018 ekotým, žáci, zaměstnanci školy, veřejnost

N.Koperová

M.Muroňová

   

,,Ukliďme si Raškovice“

Plnění aktuálních úkolů Recyklohraní

 

 

průběžně jednotlivé tř.,

 ekotým

N.Koperová

   🙂 v 1.popoletí získáno 1 182 bodů
,,Věnuj mobil“ – sběr nefunkčních mobilů

 

leden žáci a zaměstnanci školy

N.Koperová

   🙂 99 ks mobilů = 297 bodů
Monitorování a vyhodnocování

Výsledky sběrových aktivit aktualizovat na nástěnce ODPADY, web školy, obecní zpravodaj Raška

 

Výsledky sběrových aktivit a akcí – prezentace na ekokonferenci

 

 

průběžně

 

 

 

červen

 

 

 

 

D.Kuriplachová

 

 

 

ekotým

 

 

 

   🙂

 

 

 

 

 

Ekokonference

Oblast

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Cíl: Starat se o prostředí ve třídách a chodbách školy, čistota v okolí školy

 

Kritérium:

Příjemné školní prostředí a jeho okolí, dostatek zeleně

 

 

     
Úkol Termín Zodpovídá Splněno

Ano/NE

 
Pokojové rostliny – přesazení  rozmnožených fialek a  péče o ně

 

Péče o rostliny na chodbách, kontrola

 

Vermikompostování – péče o žížaly

 

 

Příprava záhonků pro pěstování bylinek pro školní kuchyni

do 26.10.

 

 

průběžně

 

průběžně

 

 

20.10.

členové ekotýmu z 3.A,

N.Koperová

 

M.Muroňová

 

Terka,

M.Muroňová

 

žáci 8.A, 9.B, ekotým

N.Koperová

   🙂

 

 

   🙂           

 

   🙂

 

 

   🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stromů

Výzdoba ve třídách, na chodbách – nástěnky, klipy, úklid ve třídách

 

Tvorba nového společného ekokodexu zodpovědného strávníka

 

Aktualizace ekonástěnky

1x měsíčně

 

11.4.

 

 

průběžně

Žáci školy

 

 

ekotým, žáci školy

 

 

ekotým

N.Koperová

 

 

   🙂

 

 

 

 

   🙂

 

 

 

Ekopobyt Zlatník

Společný ekokodex ve třídách, ekokodex na ekostromu  – kontrola, případně dodat

 

 

do 12.10.

Klárka,Anička         🙂  
 V okolí školy:

·        udržovat pořádek a čistotu před hlavní budovou a v parku před školou

·        starat se o nasazené okrasné rostliny před vstupem do budovy a pítka pro ptáčky

·        vybudovat bylinkovou zahrádku pro školní kuchyň

 

·        vyrobit a instaĺovat hmyzí domečky

 

 

průběžně

 

průběžně

 

 

jaro 2018

 

 

podzim

 

jednotlivé třídy+tř. uč.

 

ekotým

 

 

Ekotým + 6.B a 8.B,

p.Pavlas

 

9.A, M.Juřicová

 

   🙂

 

   🙂

 

 

 

 

 

   🙂

 

Den stromů- podzimní úklid

 

 

Den Země – celoškolní akce se zapojením místní veřejnosti

Knihoráj:

·        odpočinkové místo pro četbu a relaxaci na 2.patře

·         

 

1.12.

 

vedení školy,

N.Koperová

 

   🙂

Projekt ,,Daruj knihu“
Monitorování a vyhodnocování

Výsledky práce a fotky umístěny na ekonástěnce, web školy, Raška

 

 

Ekokonference – prezentace tříd a akcí

 

 

 

průběžně

 

 

 

červen

 

ekotým, N.Koperová,M.Juřicová,

M.Muroňová

 

ekotým, Juř, Kop, Mur

 

 

 

 

   🙂

 

 

 

 

 

Ekokonference

(tisk,ČT)

Oblast

VODA

Cíl: Význam vody a šetření pitnou vodou

 

       
Kritérium:

Úspora vody, působení na rodiče a domácnosti prostřednictvím žáků

       
Úkol Termín Zodpovídá Splněno

Ano/NE

 
Kontrola cedulek

·        upozorňující šetření vodou – u každého kohoutku v budovách školy i v hale

·        při splachování na toaletách

 

 

do 20.10.

 

M.Muroňová

 

   🙂

 
Pitný režim ve škole

·        motivovat žáky k pití pitné vody z vodovodního kohoutku – spolupráce se školní kuchyní

 

průběžně

 

 

 

 

 

 

 

ekotým,

zaměstnanci  šk.kuchyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vody – zdravý nápoj (citron, máta apod.)

Využití dešťové vody

·        k zalévání ve skleníku, nově realizovaných boxů pro bylinky

 

22.3.

 

školník

ekotým

M.Juřicová

N.Koperová

   

Den vody

 

 

Příprava a realizace programu ke Dni vody

·        exkurze – přehrada Morávka

·        exkurze – Vyšní Lhoty

·        exkurze Čistička odpadních vod – Raškovice

 

 

 

Ekopobyt

 

22.3.

 

 

M.Juřicová

   

Den Vody – celoškolní akce

Měření spotřeby vody

·        měsíční spotřeba, sestavení grafu

 

 

 

průběžně

 

M.Muroňová

 

   🙂

 

 
Monitorování a vyhodnocování:

Výsledky zjištění, tabulka a graf aktualizovat na ekonástěnce

 

Seznámení s výsledky za celý šk. rok na ekokonferenci

 

 

v pololetí

 

 

červen

 

Majda,

M. Muroňová

 

 

Ekotým,

M.Muroňová

 

   🙂

 

 

 

 

Ekokonference

 

Oblast

ENERGIE

Cíl:  Šetřením svícení a kontrolou zatažených žaluzií o přestávkách, zlepšíme  spotřebu elektrické  energie

 

   

 

 

   
Kritérium:

Šetření elektrickou energií

 

       
Úkol

 

Termín Zodpovídá Splněno

ANO/NE

 
·        kontrola štítků šetření elektrickou energií

·        kontrola svícení a zatažení žaluzií o přestávkách

·        správné větrání

·        sledování teploty ve třídách

do 20.10.

  

 

 

ekotým, žáci+tř. učitelé, školník

   🙂

 

 

 
Kontrola spotřeby tepelné a elektrické energie

·        zápisy zjištění, tabulka, graf

 

pololetně M.Juřicová    🙂  
Monitorování a vyhodnocování:

Výsledky zjištění, tabulka a graf budou umístěny na ekonástěnce

 

Seznámení s výsledky za celý šk. rok na ekokonferenci

 

 

 

průběžně

 

 

červen

 

ekotým,

M.Juřicová

 

ekotým,

M.Juřicová

 

   🙂

 

 

 

 

Ekokonference

Oblast

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

Cíl:  Šetrnější alternativy při nakupování

 

       
Kritérium

Dopady na životní prostředí u různého zboží

 

       
Úkol Termín Zodpovídá Splněno

Ano/NE

 
Správného nakupování

·       odpovědné nakupování

·       ekologicky šetrné výrobky

·        ekoznačky EU

·        úklidové prostředky

 

 

17.4.

 

Ekotým

 

 

Pracovnice úklidu,školník

   

Den Země

Monitorování a vyhodnocování:

sdílení doma i na veřejnosti prostřednictvím webu, Rašky, Dne činu

 

 

17.4.

    Den Země – Den činu (akce pro veřejnost)
Oblast

JÍDLO

Cíl:  Seznámení s potravinami z místních zdrojů, s biopotravinami, Fair Trade výrobky a se zásadami zdravé výživy

 

       
Kritérium

Biopotraviny, Fair Trade výrobky, pěstování bylinek, zodpovědná spotřeba potravin

 

       
Úkol

 

Termín Zodpovídá Splněno

ANO/NE

 
Regionální produkty

·        seznámení s ovocnými stromy a jejich plody, s důležitosti ovoce pro zdraví

·        sezónní ovoce a lokální potraviny

·        návštěva zahrádkářské výstavy

 

20.10.

 

 

25.9.

 

Ekotým připraví program na ekopobytu

 

 třídy

 

 

   🙂

 

 

   🙂

 

 

Den Stromů

 

 

Spolupráce s místními zahradkáři

 

Spolupráce se školní kuchyní

·        pěstování bylinek pro školní kuchyni

 

·        tvorba zdravého jídelníčku

·        omezit plýtvání ve školní jídelně

·        tvorba ekokodexu zodpovědného strávníka

 

 

průběžně

 

ekotým z 3.A,6.B,8.A N..Koperová,M.Muroňová

   
Biopotraviny a fairtradové výrobky

·        seznámení žáků školy a veřejností formou prezentace, ukázky, přípravou pokrmu

 

 

17.4.

 

Celoškolní akce

   

Den Země

Exkurze – Veronica, Centrum Hostěnín

 

12. a 13.4.

ekopobyt

Ekotým, ekotým ZŠ Dobrá

Kop,Juř,Mur

   
Monitorování a vyhodnocování

Web školy, obecní zpravodaj Raška, akce pro veřejnost

 

       

Den Země-Den činu

 

 

Srovnání analýz od získání titulu EKOŠKOLA                                            ZŠ a MŠ Raškovice

šk.r. 2014/15 a 2015/2016                                                                              šk.r. 2016/17 a 2017/18                         

VODA

   🙂

+ více šetříme vodou (štítky) – ve třídách a WC

+ paní uklízečky stále používají šetrné ekologické prostředky

+ zaléváme dešťovou vodou na zahrádkách

+ kontrolujeme záchody, aby neprotékaly, (pokud ano, p. školník ihned spraví)

+ sledujeme stav spotřeby vody (p. školník nám poskytuje údaje z vodoměru)

+ každoročně na Den vody uklízíme kolem vodních toků v našem okolí připomínáme si význam vody pro člověka

 

              🙁

je potřeba výměna splachovačů za úspornější  a šetrnější, výměna některých vodovodních kohoutků (i ve skleníku)

– zvýšila se spotřeba vody listopad 2015 – únor 2016 z důvodu výstavby víceúčelové haly

 

 

  

 

 

🙂

+ výměna splachovačů a vod. kohoutků proběhla v budově staré školy a ve sprchách u tělocvičny

+ stále se snažíme šetřit vodou, u umyvadel a WC máme nalepené štítky a kontrolujeme je

+ paní uklízečky stále používají šetrné ekologické prostředky

+ kontrolujeme záchody, aby neprotékaly

+ sledujeme stav spotřeby vody (p. školník nám poskytuje údaje z vodoměru)

+ každoročně na Den vody uklízíme kolem vodních toků a studánky v našem okolí, chodíme na exkurze do čističek, přehrad, úpravny vody

+ v kuchyňce u IC máme úspornou termostatickou baterii

 

          🙁

je potřeba výměna splachovačů za úspornější  a šetrnější, výměna některých vodovodních kohoutků (i ve skleníku)

– nyní po zrušení školních pozemků nemáme možnost zalévat dešťovou vodou

– občas dochází k plýtvání vodou

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

   🙂

+stále máme stejné štítky k šetření vody, šetření energii – děti je nezničily

+ zapojili jsme se do akce ,,Ukliďme si Česko“

+ všude máme nové lavice a židle

+ žáci lépe pečují o prostředí WC – čistota a vůně, menší spotřeba toaletního papíru

+ zlepšil se pořádek na spojovací chodbě po obědech (děti již nepohazují ovoce)

+ máme hezčí výzdobu na spojovací chodbě

+ máme novou víceúčelovou halu

 

 

 

 

 

 

 

   🙁

– stále máme málo květin na chodbách a v některých třídách

– hlavně po víkendu máme nepořádek kolem zastávky

– zvýšil se hluk na chodbách

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               🙂

+ vypěstovali jsme přes 50 ks afrických kopřiv pro seniorky ke Dni matek

+ vypěstovali jsme 30 afrických fialek

+ začínáme pěstovat bylinky pro školní kuchyni

+ školní prostředí a hlavně třídy jsou vyzdobenější

+ ve školní jídelně – nové obklady, stoly a židle

+ před vstupem do budovy jsme vybudovali a zasadili okrasné keře a rostliny

+ vyrobili jsme pítka pro ptáčky

+ vyrobili jsme hmyzí domečky

+ realizujeme dřevěné bylinkové záhonky

+ na horní chodbě vytvořen ,,Knihoráj“ pro relaxaci a četbu – koberec, sedáky, police pro knihy – snížil se hluk o přestávkách

+ máme vermikompostér

+ zlepšilo se vybavení učeben

+ na chodbě máme nové pingpongové stoly

+ stále se snažíme vesele a pestře vyzdobovat+ byly nově vybaveny dílny, vznikla keramická dílna

+ bylo oploceno hřiště na basketbal

+ z malé tělocvičny vznikla miniposilovna

+ vzniklo nové hřiště pro družinu a školku

 

 

 

   🙁

-dle hygieny musíme používat papírové utěrky

-občas nešetříme na dívčích záchodech toaletním papírem

– vykácely se některé stromy v našem parku před školou

– chybí nám hřiště na atletiku a kopanou

– hlavně po víkendu máme nepořádek kolem zastávky

 

 

 

ODPADY

   🙂

 

+ zvýšili jsme počet nádob na tříděný odpad

+ zapojili jsme se do akce ,,Ukliďme si Česko“

+ za aktivní účast ve sběru elektrospotřebičů nám Obecní úřad Raškovice zakoupil venkovní osvětlení na akci Vánoční strom

+ za získané body v Recyklohraní jsme získali hry a výtvarné potřeby pro ekotým a žáky školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         🙁

 

– stále je potřeba děti vzdělávat ve třídění odpadu – v mnohých třídách špatně třídí

– časté jsou odpadky kolem zastávky

– plýtvání jídlem ve školní jídelně

– v některých třídách chybí nádoby na hliník

 

 

   🙂

 

+ spolupracujeme s Frýdeckou skládkou, zapojili jsme se do soutěže a sbíráme PET láhve

+ celorepubliková akce ,,Ukliďme si Česko“

+ sběrové dny na podzim a na jaře

+ za body v Recyklohraní jsme si zakoupili ,,ekofoťák“

+ vermikompostujeme – využíváme bio odpad ze školní kuchyně

+ začali jsme zdobit chodbu z již použitých materiálů – PET lahví: závěsy, květináče; také jsme z odpadových materiálů dělali výrobky k prodeji na akci Vánoční strom

+ vyráběli jsme také látkové tašky z použitých triček a látek

+ od pana starosty jsme dostali drtič na PET láhve

+ jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol

+požádali jsme rodiče a přátele školy o darování nepotřebných zachovalých knih do knihoráje a školní knihovny

 

 

 

   🙁

 

-po víkendech odpadky ve školní zastávce

-při používání papírových utěrek – špatné třídění

– stále je potřeba děti vzdělávat ve třídění odpadu – v mnohých třídách špatně třídí

– plýtvání jídlem ve školní jídelně

– hygiena nám nařídila používání jednorázových papírových ubrousků místo ručníků – zvýšení odpadu

 

 

 

ENERGIE

    🙂

+ proběhla nová elektroinstalace v přízemí

a v prvním patře nové budovy

+ máme nové úspornější zářivky

+ ve všech třídách máme termostatické ventily

+ zaznamenali jsme menší spotřebu energií k vytápění

+ vytápění je efektivnější – máme teploměry ve všech třídách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     🙁

– svícení při zatažených žaluziích

-neproběhla nová elektroinstalace ve druhém patře nové budovy

– nemáme izolační folie za radiátory

– nepoužívají se LED žárovky

– zvýšila se spotřeba energie a plynu listopad 2015 – únor 2016 z důvodu výstavby víceúčelové haly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   🙂

 

+ proběhla nová elektroinstalace v nové a staré budově

+ ve všech třídách a chodbách máme namontovány nové úsporné zářivky

+ ve všech třídách máme stále termostatické ventily

+ zaznamenali jsme menší spotřebu energií k vytápění

+ vytápění je efektivnější

+ stále máme štítky pod vypínači – snažíme se méně svítit

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

   🙂

+ výroba vlastních tašek z použitých textilních materiálů (všichni žáci školy)

 

 

 

 

 

MENU PRO ZMĚNU

   🙂

+ sestavení  týdenního jídelníčku šk. kuchyně

+příprava dřevěných záhonů pro pěstování bylinek pro školní jídelnu

+ ,,Ovoce do škol“ pro 1. i 2.st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        🙁

 

– svícení při zatažených žaluziích

– nemáme izolační folie za radiátory

– nepoužívají se LED žárovky

 

 

 

 

 

 

         🙁

-velká spotřeba igelitových sáčků

 

 

 

 

 

 

 

    🙁

-plýtvání jídlem ve školní jídelně

 

 

-některé ovoce si děti nevezmou

 

 

 

 

OCENĚNÍ EKOTÝMU

ZŠ a MŠ Raškovice

Na základě auditu konaného dne 28. 4. 2016 a posouzení zprávy z auditu komisí, jste obhájili mezinárodní titul Ekoškola
platný po dobu 2 let.

 

Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou.

 

Tímto vám a celé škole gratulujeme!

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI