Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Ekoškola > Voda

Voda

Ekotým se orientoval na sledování spotřeby vody ve škole a na její ovlivnění, umístil k vodním bateriím a na místa, kde se voda používá, letáčky s výzvou k šetření s vodou, vyzdobil je obrázky a básničkami k danému tématu. Ke Dni vody připravila třída 6. B vodní stezku u školy s aktivitami pro žáky 1. stupně, žáci 5. r. navštívili přehradu na Morávce, 1. ročník si prohlédl rybí sádky ve Vyšních Lhotách, 2. ročník mlýn a soutok Morávky a Mohelnice, třídy 5., 6. a 9. ročníku, 2. A a 7. B čistily okolí řeky Morávky. Třída 8. B se v přírodopise věnovala tématu volby kohoutkové nebo balené vody a zpracovávala referáty o vlivu znečištěného prostředí na zdraví, 2. B malovala plakáty do soutěže Voda a energie a připravovala zdravý nápoj, žáci 3. a 4. ročníku si k tématu vytvořili anglický slovníček, 6. a 7. ročník v přírodopise provedl průzkum potoka v blízkosti školy, 8. A v matematice řešila příklady o vodě, 9. A v přírodopise tvořila plakáty o hydrosféře a o vlivu lidské činnosti na životní prostředí, Ekotým připravil prezentaci o významu vody pro všechny žáky školy.

 

 

 

Voda – hlavní vodoměr – m3
měsíc 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
září 185 135 159  171
říjen 168 121 163  185
listopad 190 109 147  181
prosinec 122 85 135  
leden 121 104 145  
únor 154 109  133  
březen 182 120  154  
duben 169 117  157  
květen 165 153  186  
červen 155 145  174  
červenec 37 72  84  
srpen 54 87  103  

 

Voda-hl

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI