Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Ekoškola > Voda

Voda

Ekotým se orientoval na sledování spotřeby vody ve škole a na její ovlivnění, umístil k vodním bateriím a na místa, kde se voda používá, letáčky s výzvou k šetření s vodou, vyzdobil je obrázky a básničkami k danému tématu. Ke Dni vody připravila třída 6. B vodní stezku u školy s aktivitami pro žáky 1. stupně, žáci 5. r. navštívili přehradu na Morávce, 1. ročník si prohlédl rybí sádky ve Vyšních Lhotách, 2. ročník mlýn a soutok Morávky a Mohelnice, třídy 5., 6. a 9. ročníku, 2. A a 7. B čistily okolí řeky Morávky. Třída 8. B se v přírodopise věnovala tématu volby kohoutkové nebo balené vody a zpracovávala referáty o vlivu znečištěného prostředí na zdraví, 2. B malovala plakáty do soutěže Voda a energie a připravovala zdravý nápoj, žáci 3. a 4. ročníku si k tématu vytvořili anglický slovníček, 6. a 7. ročník v přírodopise provedl průzkum potoka v blízkosti školy, 8. A v matematice řešila příklady o vodě, 9. A v přírodopise tvořila plakáty o hydrosféře a o vlivu lidské činnosti na životní prostředí, Ekotým připravil prezentaci o významu vody pro všechny žáky školy.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI