Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Náš envirok > 2015/2016

2015/2016

Ekopobyt na Zlatníku

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 se náš ekotým s paní učitelkou Muroňovou vydal na chatu Zlatník.

Vyjeli jsme v 8:00 ráno od školy autobusem, po příjezdu jsme vše vybalili a dohodli se na denním plánu. Opakovali jsme si 7 kroků ekoškoly, zdobili ekokodex pro nižší ročníky, hráli hry.

Potom nás čekal oběd, uvařili jsme si špagety. Po obědě přijeli naše paní učitelky Koperová, Juřicová a učitelé Polomík a Theuer. Čekalo nás rozdělení úkolů, jejichž plnění budeme mít na starosti letošní rok. Učitelé nás poté vzali na sjezdovku, kde jsme si společně zahráli zábavnou hru, při které jsme u každého učitele museli splnit určitý úkol a měřil se nám čas.

Na konec dne bylo připraveno opékání výborných buřtů. A pak pro nás učitelé ještě připravili stezku odvahy. Navečeřeli jsme se a šli spát.

Ráno po probuzení jsme si sbalili věci, dali si na snídani dobroty od maminek a paní učitelek, dodělali rozpracované práce a pak už jsme museli odjet ke škole.

Všem se nám toto setkání moc líbilo a těšíme se na naši další akci.

Ekotým

 

 

EKOPOBYT NA ZLATNÍKU

Soustředění ekotýmu na Zlatníku

Ve čtvrtek 14.dubna 2016 ráno jsme se s paní učitelkou Muroňovou vydali již podruhé v tomto školním roce na naši oblíbenou chatu na Zlatníku. Když jsme dorazili na chatu, ubytovali jsme se, řekli si pravidla a začali jsme pracovat. Na tomto soustředění jsme se chtěli připravit na nastávající audit programu Ekoškola. Opakovali jsme si různé informace, vzpomínali na naše akce, dělali jsme prezentaci a mnoho dalších věcí. Odpoledne za námi přijeli paní učitelka Koperová a pan učitel Polomík, kteří si s námi také pracovali, ale starali se také o zábavu. Počasí nám ve čtvrtek nepřálo, ale přesto jsme stihli opéct párky, proběhnout se po lese, zahrát si s míčem a další věci. V pátek jsme ještě dopoledne pracovali, ale jelikož konečně vysvitlo sluníčko, táhlo nás to ven, proto jsme šli na vycházku do okolí. Na chatě se nám moc líbilo a budeme se těšit na příště.

 

 

DEN STROMŮ 2015

Stromy jsou pro celý ekosystém naší planety velmi důležité. Už starověké národy věděly, jakou hrají roli v přírodě, a uctívaly je.

Také stromy slaví svůj svátek, který si připomíná celý svět. I na naší škole jsme na stromy nezapomněli a tento svátek jsme si připomenuli 27. října.

Žáci si o stromech povídali, zjišťovali zajímavosti z jejich vývoje, zúčastnili se exkurzí, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací.

Každá třída si na tento den připravila zajímavý program. Prvňáci šli na procházku do přírody, kde sbírali žaludy pro zvířata na zimu. Druháci a třeťáci měli možnost si o stromech a přírodě popovídat s lesními pedagogy z Lesní správy Morávka. 4.A si šla své znalosti o stromech prověřit do terénu a vytvořila frotáže kůry stromů a povídání o přírodě.  Páté třídy na začátku října odjely na ekologický pobyt do Sluňákova a své zážitky výtvarně zpracovaly. 6.třídy se zúčastnily exkurze ve frýdeckém lese a vypracovaly krásné  infoplakáty. 7.třídy byly také na exkurzi, ale v arboretu Nový Dvůr u Opavy a z informací, které se dozvěděly, vytvořily pexeso. 8.A se vypravila k nejstarším raškovickým dubům, žáci zjišťovali, jak jsou duby staré a jaký mají objem, vše natočili na video. 8.B plnila úkoly z Recyklohraní a hrabala spadané listí. Devaťáci  se podíleli na úklidu lesní učebny a sbírání spadaného ovoce.

Svátek proběhl ve výborné náladě, žáci se bavili, přitom získali mnoho cenných zkušeností o fungování stromů v našem životě a poznali jejich nenahraditelnou a nezastupitelnou roli v pokračování života na naší planetě. Tito zelení hrdinové nám dávají svůj stín a zdravý vzduch pro naše plíce.

Těšíme se na další příležitost připomenout si jedinečnost našich stromů.

 

 

DEN VODY 2016

Dne 23. 3. 2016 jsme na naší škole slavili Den vody. Akce se účastnily všechny třídy školy a zapojili jsme do ní i děti ze školky. Každá třída měla nějaký program, který byl zaměřen na vodu, na její jedinečnost a vzácnost.

Pro prvňáčky si připravili program o vodě děti našich 6 tříd a moc se jim to povedlo. Prvňáčci se dozvěděli, proč je voda důležitá a proč si ji musíme vážit, poznávali různé chutě vody, co ve vodě plave a co ne, vyplňovali pracovní listy a u řeky na stanovištích plnily zábavné úkoly.

Děti druhých až čtvrtých tříd měly k oslavě tohoto dne přichystáno promítání v mobilním planetáriu v naší tělocvičně. Chodily do něj jednotlivé třídy, uvnitř se děti uvelebily na žíněnkách a nad sebou sledovaly naučný film „Voda – zázrak života“. Připomněly si, jak je voda pro člověka důležitá, putovaly s kapkou a její kamarádkou v koloběhu vody, prohlédly si čističku vody. Dětem se film velmi líbil a promítání v planetáriu bylo pro ně netradičním zážitkem. Po skončení někteří vyplňovali pracovní list, zaměřený k tomuto filmu, jiní kreslili obrázky, na kterých namalovali to, co je nejvíce zaujalo.

Páťáci si udělali výlet na přehradu Morávku, kde se podívali, jak funguje elektrárna a jak to vypadá v hrázi takové přehrady. Dokonce jsme nahlédli do štoly, která slouží k odvodňování při povodních. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí, kdy přehrada vznikla, jaká je největší hloubka a jací živočichové v ní žijí. Největším zážitkem však bylo místo tzv. „rohlík“, ve kterém byla ozvěna.

Sedmáci se vydali na úpravnu vody ve Vyšních Lhotách. Počasí nám přálo a tak jsme šli pěšky kolem řeky. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem je naše voda z přehrady Morávky upravovaná, čím vším musí projít, než se dostane až k nám domů. Prošli jsme si celou úpravnu, podívali jsme se na různé fáze úpravy a čištění vody a poslechli jsme si velmi zajímavý výklad. Po příchodu do školy se obě  třídy pustili do tvorby plakátu, kde jsme se snažili zachytit vše podstatné, co jsme se na exkurzi dozvěděli.

Osmáci si vzali na starost nelehký úkol a vytvořili program pro naše nejmenší dětičky ve školce. Připravili jim krásný den plný zážitků, her a aktivit, které byli spojeny s vodou. Děti za školky byly nadšené a osmáci vše zvládli perfektně.

Deváťáci se vydali na exkurzi čističky odpadních vod v Raškovicích. Cestou sesbírali kolem se povalující odpadky v blízkém lesíku a u řeky Morávky. Naplnili dva pytle odpadu. Na čističce odpadních vod jsme se dozvěděli, kde končí voda, kterou doma umýváme nádobí a jak se dále zpracovává. Odborný výklad byl velmi podrobný a obohacený o pozoruhodné informace např. voda z místní čističky, která je vypouštěna do řeky, je mnohdy čistější než voda v řece samotné. Žáci byli také seznámeni s tím, co by neměli splachovat do toalety např. vlhčené ubrousky,…

Dětem se Den vody moc líbil. Připomněli si, jak je voda pro nás důležitá, i když na to často zapomínáme. Navíc jsme strávili pěkný čas na akcích mimo vyučování. Děti si tento den jistě zapamatují a budou se těšit na další společné akce, které se pro ně chystají.

 

 

Den Země 2016

Dne 20. dubna, jako každoročně touto dobou, proběhla na naší škole akce Den Země.

Žáci prvních tříd si zopakovali interaktivní hrou Recyklohraní  s kamarádem žabákem správné třídění odpadků. Na výukovém materiále SmVaK se dozvěděli, co do kanalizace nepatří, a co je nevhodné házet do dřezu a záchodu.

Druháci se zabývali tématem ,,Jak žije les“. Zhlédli videoprojekci, pak si děti vylosovaly obrázek lesního tvora a o něm psali článek, třídily listnaté a jehličnaté stromy a přiřazovaly listy, větvičky a plody. S interaktivním programem ,,Tonda obal“ si procvičovali správné třídění odpadu a malovali Šťastnou planetu s vytříděnými odpadky a krásnou přírodou.

Třetí třídy odjely do Frenštátu pod Radhoštěm na prohlídku expozice ,,Život v korunách stromů“. Prošly si naučnou stezku Beskydské nebe, stometrovou lávkou ve výšce 16-ti metrů a poznávali tak přírodu v korunách stromů a na šesti zastaveních poznávali život ptačích obyvatel okolních stromů.

Čtvrté a páté třídy se formou prezentace dozvěděly od lesních pedagogů , jak funguje Lesní správa na Morávce a praktickými ukázkami si procvičily znalosti z lesa v lesní učebně.

6.A uklízela u vstupu do areálu školy a čistila čekárnu u parkoviště.

6.B zábavnou formou interaktivního vzdělávacího programu Edularp  ,,Strom života“(SmVaK)  získala nové vědomosti o vodě a jejím významu. Nevšedním zážitkem, kdy děti bojovaly, aby zabránili přírodní katastrofě, si odnesli celou řadu vědomostí o vodě a jejím významu pro náš život i okolní přírodu, které získali formou pokusů a osobní zkušeností s emočním prožitkem.

Sedmáci šli pro na vycházku pro přírodniny a tvořili plakáty a druhá sedmá třída tvořila popisky ke stromům a přesazovala keře.

Osmáci provedli jarní úklid v parku před školou a sadili okrasné keře při vstupu do budovy školy.

Devaťáci pleli a obnovili pocitovou stezku u lesní učebny.

I když nám počasí moc nepřálo, všem se celé dopoledne plné aktivit moc líbilo a každý, kdo byl ve škole se něco nového dověděl nebo pomohl uklidit či zkrášlit okolí naší školy J

Ekotým

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI