Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Náš envirok > 2016/2017

2016/2017

Náš envirok 2016/17

Chtěli bychom Vám představit naše celoroční environmentální aktivity, kdy žáci naší školy přispívají k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, získávají vztah k přírodě a k naší planetě.

Práci v Ekotýmu jsme zahájili podzimním ekopobytem 22.9. na chatě na Zlatníku, kde jsme si naplánovali aktivity na celý školní rok.

Jako každý rok jsme připravili bohatý program na celoškolní akci Den stromů, který jsme slavili 25.10.  Některé třídy se vypravily na procházku s lesním pedagogem Ing. Kohutem, jiné výtvarně zpracovávaly plakáty a portfolia k jednotlivým stromům. Větší žáci vyráběli krmítka a pítka pro ptáky, cedulky ke stromům v areálu školy a poté vše instalovali.

7. listopadu nás navštívil v rámci Celosvětového dne Ekoškol Ekotým ze ZŠ v Dobré. Prohlédli si vystavené klipy a ekonástěnku s našimi aktivitami, ekokodex a lesní učebnu. Poté jsme pro ně měli připravené různé vědomostní soutěže a nakonec jsme si v naší nové hale společně zahráli vybíjenou.

V rámci programu Ekoškola jsme se přihlásili do mezinárodní kampaně „Litter Less – Když méně znamená více aneb Snižme množství odpadu“. Dali jsme si za cíl snížit množství igelitových tašek, které ještě mnozí z nás používají. Proto si náš Ekotým připravil ušité batikované tašky, které jsme krásně vyzdobili a s velkým úspěchem prodali rodičům na jarmarku na akci Vánoční strom.

Také na Den Země jsme se věnovali výrobě textilních tašek. Každý žák z naší školy společně se svým třídním učitelem si vyrobil a ozdobil svou látkovou tašku z použitého materiálu (prostěradla, trička), kterou věnoval rodičům na nákupy nebo ji má k vlastnímu použití. Tuto akci jsme se rozhodli ukončit aukcí, kdy každá třída nabídla jednu tašku do dražby a za ni získala penízky do třídního fondu.

V jarních dnech proběhl Den vody. Každá třída se věnovala problematice vody a připomínala si její důležitost. Pro žáky prvních až třetích tříd jsme měli připravené sférické kino. Čtvrté třídy se vydali zkoumat různé druhy vody pod mikroskopem, zašli si vyčistit studánku a podívali se na sádky pod přehradou Morávka, kde se chovají ryby. Páťáci zpracovávali téma vody ve škole, vymýšleli básničky, pohádky, kreslili výkresy a dělali klipy na naši spojovací chodbu. Šesťáci tvořili knihu o vodě a hydromapy Raškovic a okolí, také se zašli projít kolem řeky Morávky. Sedmáci absolvovali exkurzi na Úpravně vody ve Vyšních Lhotách. Osmáci si připravili program pro naše nejmenší děti ve školce. Měli připravené hry, pohádky o vodě, dokumenty, prezentace, spoustu zábavných úkolů a také vyrobenou morénu.

Začátkem dubna jsme si vyjeli na jarní (sněhový) ekopobyt  na Zlatník, abychom se domluvili na aktivitách, které nás čekají do konce tohoto školního roku. Jsme moc rádi, že na této chatě se můžeme setkávat a pracovat všichni společně na našich projektech a úkolech z Ekoškoly. Maminky nám přibalily upečené buchty a bábovky, abychom měli dostatek energie k tvoření a přemýšlení. Výtvarně jsme zdobili PET láhve, do kterých jsme zasadili kytičky, kterými jsme 3. května potěšili místní  maminky – babičky.

Během celého školního roku jsme plnili úkoly z celostátního projektu Recyklohraní a sbírali jsme vysloužilé mobily, abychom si mohli za získané body objednat ,,ekofoťák“.

Také jsme se aktivně zapojili do sběru papíru a starých vysloužilých elektrospotřebičů a baterek. Letos žáci naší školy odevzdali do Sběrného dvora 8 157 kg papíru.

V programu Ekoškola jsme se přihlásili do výzvy získat vermikompostér, který bychom využili pro recyklaci bioodpadu, který máme z projektu Ovoce do škol a bioodpadu ze školní jídelny. Získaný výživný substrát upotřebíme v našem školním skleníku pro pěstování pokojových  květin.

Na konci školního roku nás ještě čeká Den s Lesy ČR a za naši celoroční práci výlet do ZOO v Olomouci.

Děkujeme všem, kteří nám při naší práci pomáhali a podporovali nás.

Ekotým ZŠ Raškovice:

Lidka Hlisnikovská, Anička a Majda Klementovy, Klárka Klanicová, Terka Kohutová, Nikol Verešová, Žofka Pánková, Danka a Terka Míčkovy, Eda Muroň, Vojta Ochman, Péťa Hrabec, Béďa Paprskář, Amálka a Vendy Mecovy, Anet Foldynová, Eliška Danková a Naty Pelzlová 🙂

Plán činností ekoškoly 2016/2017

sestavili žáci Ekotýmu na základě analýzy

Oblast

ODPADY

Cíl: 

Ve škole správně třídíme odpady

·        sběrové dny (na podzim, na jaře)

·        celorepubliková akce ,, Ukliďme si Česko“ – aktivní účast žáků a rodičů, zaměstnanců školy

·        Recyklohraní – sběr baterií, mobilních telefonů, plnění úkolů

 

Kritérium:

Ve škole máme dostatečný počet košů a míst na odkládání odpadu, snažíme se správně třídit a účastníme se sběrových, úklidových akcí a soutěží

 

       
Úkol

 

Termín Zodpovídá Splněno ANO/NE  
Kontrola:

·        dostatečný počet košů a míst na odkládání odpadu

·        správné označení košů

 

 

do 24.9.

 

Petr, Eda, Vojta

 

      🙂

 

Nejsou koše IC

Kontrola košů a třídění odpadu

 

průběžně Petr, Eda, Vojta

 

     🙂  
Účast na sběrových dnech

 

  ekotým    
 

Účast na republikové akci ,,Ukliďme si Česko“

 

 

do 22.4.

Ekotým, žáci, zaměstnanci školy, veřejnost     🙁

Špatné počasí

 

,,Ukliďme si Raškovice“

Monitorování a vyhodnocování

Provádíme kontrolu rozmístění nádob

Výsledky umístíme na nástěnku ODPADY

 

 

Výsledky sběrových aktivit a akcí – prezentace na ekokonferenci

 

 

průběžně

 

 

 

14.6.

 

ekotým

Kur

 

 

Petra, Magda, Kop

 

     🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekokonference

 

Oblast

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Cíl: Zlepšit prostředí ve třídách a chodbách školy, čistota v okolí školy

 

Kritérium:

Příjemné školní prostředí a jeho okolí, dostatek zeleně

 

 

 

     
Úkol Termín Zodpovídá Splněno

Ano/NE

 
Zjistit počet pokojových rostlin ve třídách a na chodbách

 

Péče o rostliny na chodbách, kontrola

 

Množení, sázení a péče o pokojové rostliny (pestrobarevné africké kopřivy)

 

do 17.9.

 

 

průběžně

 

do 3.5.

 

Ekotým,Petra

Kop

 

Lidka, Juř, Kop, Mur

 

Ekotým, Kop, Mur

     🙂

 

 

     🙂

 

     🙂

 

 

 

 

 

 

 

Dárečky pro babičky ke Dni matek

Výzdoba ve třídách, na chodbách – nástěnky, klipy, úklid ve třídách

 

 

Aktualizace ekonástěnky

 

 

1x měsíčně

 

 

průběžně

Petra, třídy

 

 

 

ekotým, Juř, Kop, Mur

 

 

     🙂

 

 

 

     🙂

 

 

 

 

Společný ekokodex ve třídách – kontrola, případně dodat

 

 

17.9. Klárka,všechny třídy,

kontrola ekotým

 

     🙂

 
 V okolí školy :

·        udržovat pořádek a čistotu před hlavní budovou a v parku před školou

·        starat se o nasazené okrasné rostliny před vstupem do budovy

·        vyrobit a instalovat pítka pro ptáčky

·        vyrobit a instalovat budky pro ptáčky

·        vyrobit a instalovat názvy stromů

·        obnovení pocitové stezky a úklid v lesní učebně

 

průběžně

 

 

 

 

 

jednotlivé třídy+tř. uč.

 

Ekotým,  třídy+tř.uč.,zaměstnanci

9.B, Kop

8.A, Juř

8.B, Hal

7. třídy

 

 

     🙂

 

     🙂

 

     🙂

     🙂

     🙂

     🙂

 

 

 

 

 

 

Den stromů- podzimní úklid

 

 

Den stromů

Monitorování a vyhodnocování

Výsledky zjištění a fotky umístěny na ekonástěnce

 

Ekokonference – prezentace tříd a akcí

 

 

průběžně

 

 

14.6.

 

ekotým, Kop

 

 

ekotým, Juř, Kop, Mur

 

     🙂

 

 

    🙁

 

 

 

 

Ekokonference

 

Oblast

VODA

Cíl: Šetření vodou

 

       
Kritérium:

Význam vody

 

       
Úkol Termín Zodpovídá Splněno

Ano/NE

 
Pitný režim ve škole

–        zjistit zájem o pitný režim

 

–        motivovat žáky k pití pitné vody z vodovodního kohoutku

 

 

září,

leden

 

 

 

tř. učitelé, zaměstnanci  šk.kuchyně

 

 

 

 

     🙂

 

Den vody

Monitorování a vyhodnocování:

Výsledky zjištění, tabulka a graf jsou umístěny na ekonástěnce

 

Seznámení s výsledky za celý šk. rok na ekokonferenci

 

 

v pololetí

 

 

14.6.

 

Magda, Mur

 

 

Ekotým, Mur

 

     🙂

 

 

    🙁

 

 

 

 

Ekokonference

Oblast

ENERGIE

Cíl:  Větší kontrolou svícení a zatažených žaluzií o přestávkách zlepšit šetření elektrickou energií

 

       
Kritérium:

Šetření elektrickou energií

 

       
Úkol

 

Termín Zodpovídá Splněno

ANO/NE

 
–        upozornit na nutnost šetření elektrickou energií vylepením nových štítků

 

–        kontrola svícení a zatažení žaluzií o přestávkách

 

 

 

do 17.9.

  průběžně

 

Lukáš, Klárka,Aneta, Nikol,Juř

ekotým, žáci+tř. učitelé, školník

 

     🙂

 

     🙂

 

 
Monitorování a vyhodnocování:

Výsledky zjištění, tabulka a graf jsou umístěny na ekonástěnce

 

Seznámení s výsledky za celý šk. rok na ekokonferenci

 

 

 

průběžně

 

 

14.6.

 

ekotým,Juř

 

 

ekotým,Juř

 

     🙂

 

 

    🙁

 

 

 

 

Ekokonference

Oblast

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

Cíl: Každý žák si vytvoří tašku z použitého textilního materiálu, 1 taška za třídu nabídnuta pro veřejnost v aukci na webu školy

 

       
Kritérium:

Snížit spotřebu igelitových tašek

 

       
Úkol Termín Zodpovídá Splněno

ANO/NE

 
Tvoření, výzdoba textilních tašek z použitého materiálu, triček – AUKCE TAŠEK

 

  všichni žáci a pedagogé školy, Kop, Mur      🙂 Den Země = ,,Den činu“
Monitorování a vyhodnocování:

Vyrobené tašky prezentovány na webu školy, nabízeny v AUKCI

 

 

do 30.4.

 

Mur, Kop

 

     🙂

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI