Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > Projekty

Projekty

Název projektu: „Implementace strategie digitálního vzdělávání II“

Naše škola připravila, ve spolupráci s níže uvedenými školami, projekt v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z  OP VVV finanční prostředky v celkové výši 9 045 625 Kč. Školy budou vybaveny nejmodernější technikou – jazykovou laboratoří Omnneo Voice&Video, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben. Učitelé ZŠ Raškovice a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.

Realizace projektu bude zahájena 1.11.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.

Školy zapojené do projektu:

Základní škola a mateřská škola Raškovice                                   

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace                

Základní škola a mateřská Škola Třanovice, příspěvková organizace                                      

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace                           

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace     

Název projektu: „Čteme, cestujeme, poznáváme“

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Číslo výzvy:       56, Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs, Číslo prioritní osy:  7.1, Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání, Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory:            Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočet projektu celkem: 978 064,00 Kč

 Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Klíčová aktivita č.1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Klíčová aktivita č.2:                          Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Název podporované aktivity:  Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Popis realizace klíčové aktivity:

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

Klíčová aktivita č.3:             Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Název podporované aktivity:  Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Cíle realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Popis realizace klíčové aktivity:

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa

 

 

V rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBCÍCH/MĚSTECH DO 2000 OBYVATEL,

REG. Č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0138

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

nabízíme bezplatné kurzy pořádané v budově školy od podzimu, po absolvoání obdrží účastníci certifikát.

 

 

Obsahy vzdělávacích modulů:

1. FINANČNÍ GRAMOTNOST – 40 HODIN

* Nakládání s penězi

* Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti…

* Finanční produkty, půjčky, pojištění…

* Spoření a úspory

* Bankovní služby, aktivní a pasivní operace

* Jak se zachovat v případě platební neschopnosti

* Řešení exekucí, osobní bankrot

 

2. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ – 40 HODIN 

* Základní počítačové dovedností, ovládání programů MS Word, MS Excel, Power Point…

* Práce s internetem, vyhledávání na internetu, elektronická pošta…

* Bezpečné využívání informačních technologií

* Rozvoj ostatních digitálních kompetencí – chytré mobilní telefony, tablety, práce s aplikacemi

* Synchronizace mobilního telefonu, tabletu či počítače

* Elektronické bankovnictví – nastavení bankovního účtu, platby po internetu, nastavení platebních příkazů, pohyby na účtu, výpisy z účtu…

 

3. SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST – 40 HODIN

* Obsahy smluv, postup při řešení reklamací, základní práva a povinnosti spotřebitele

* Orientace na trhu, kde hledat potřebné informace

* Rozpoznání cenových praktik obchodníků, cena vs. kvalita, obrana před klamavými obchodními praktikami

* Práva spotřebitele, práva při nakupování přes internet, změny v novém Občanském zákoníku

 

4. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ – 56 HODIN

* Základní pojmy, důvody podnikání, přístup k podnikání, rizika podnikání, bariéry podnikání…

* Právní formy podnikání…

* Založení společnosti, získání živnostenského oprávnění, zrušení společnosti

* Založení obchodní korporace, zrušení obchodní korporace

* Tvorba finančního plánu (podnikatelský záměr, kalkulace nákladů, tvorba rozpočtu, učtnictví)

* Marketing a reklama

* Lidské zdroje a pracovněprávní náležitosti

Zapojení školy do projektu:  „ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“

Moravskoslezskému kraji se podařilo získat přes 216 milionů korun na realizaci projektu „Podpora  přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK), registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008“), který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíl tohoto projektu: investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách.

Doba realizace: 1.8.2013 – 30.6.2015, udržitelnost ještě tři roky po ukončení financování projektu, týká se investičního majetku.

 

V rámci této aktivity jsou podpořeny aktivity zaměřené na:

rozvoj a podporu spolupráce středních a základních škol a spolupráce se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem podporované aktivity je podnítit zájem žáků SŠ a ZŠ o technické a přírodovědné obory cestou intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi ZŠ a SŠ v regionu.

První worshopy letošního školního roku proběhly na SOŠ ve Frýdku-Místku. Žáci si vyzkoušeli práci v laboratořích pod vedením mistrů a pedagogů střední školy. Zejména vycházejícícm žákům mohou takto laděné odborné stáže ulehčit výběr budoucího studia.

2013-11-07 09.47.32 2013-11-07 11.27.54 2013-11-07 11.27.30 2013-11-07 09.45.46 2013-11-07 09.38.35 2013-11-07 09.45.09 2013-11-07 09.38.35 2013-11-07 09.36.56 2013-11-07 09.36.25 2013-11-07 09.35.24 2013-11-07 09.34.50 2013-11-07 08.41.06

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI