Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ > Kariérový poradce

Kariérový poradce

 

Mgr. Sylva MERTOVÁ      558 425 552       zsr-s.mertova@seznam.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Oblast profesní orientace

  • připravuje aktuální informace o možnostech studia žáků na SŠ
  • zajišťuje pravidelný servis informací v oblasti volby k povolání
  • zajišťuje kompletaci a správnost vyplnění přihlášek žáků 5., 7., 9., ročníků, připravuje další vstupní doklady žáků končících základní školu, např. zápisné lístky apod.
  • sleduje úspěšnost žáků při umísťování na SŠ
  • sleduje termíny přijímacích pohovorů na SŠ
  • zajišťuje zpětné informace o bývalých žácích a jejich uplatnění

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ke studiu ve školním roce 2018/2019

 

Přijímací řízení na SŠ školní rok 2018/2019

Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají do 30.11.2018. 

Na ostatní SŠ se podávají do 1.3.2019. Podání přihlášky se provádí zasláním na školu poštou či osobním předáním.

Každý žák může podat podle Zákona 472/2011 ze dne 20.12.2011 par. 60, odst. 7 pouze 2 přihlášky. Přihláška se podává po vyplnění rodiči, popř. lékařem a po potvrzení naší školou společně s přílohami (úspěchy žáka apod.).

Zápisový lístek, který žák obdrží do 15. 3. 2019, může uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.(par.60a odst. 7)

 

Skupinové poradenství IPS ÚP Frýdek Místek  pro 8. ročník

Program probíhá dvě hodiny, od 8:30 do 10:30 hodin. Je třeba, aby si žáci s sebou vzali svačinu, přezůvky a psací potřeby. Pedagogický dozor bude programu přítomen.

Termíny 28.10. a 29.10.2018

 

Kde najdete informace o SŠ?

 

Poradenské pracoviště Frýdek Místek

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI