Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ > Poradenství – vých. poradce a prevence > Výchovný poradce

Výchovný poradce

 

„Výchovný poradce Ti pomůže otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš Ty sám.“

To znamená, že poskytne každému žákovi komplex individuálního poradenství, návrhů řešení a možnost volby.

 

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Oblast profesní orientace

Mgr. Hana Kachtíková

Úterý       po předchozí domluvě  11.45 až 14.00  hod.,  a po domluvě individuálně

kontakt:      558 425 555

 

Oblast poradenství v otázkách výchovy

Mgr. Sylva Mertová

Pondělí     11.45 – 12.40 hod.   a po domluvě individuálně

Kontakt:    558425552

 

 

Náplň činnosti výchovného poradce 

 

Oblast poradenství v otázkách výchovy

 •  spolupracuje  s třídními učiteli při řešení výchovných problémů
 • koordinuje práce třídních učitelů na úseku prevence negativních jevů
 • účastní  se při pohovorech s rodiči problémových žáků

Oblast vzdělávání

 •  spolupracuje s třídními učiteli při vyhledávání nadaných a talentovaných žáků, radí jim při výběru střední školy rozvíjející jejich talent
 • spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími při výchově ke správnému sebehodnocení a usměrňuje k volbě povolání

Oblast profesní orientace

 • připravuje aktuální informace o možnostech studia žáků na SŠ
 • zajišťuje pravidelný servis informací v oblasti volby k povolání
 • zajišťuje kompletaci a správnost vyplnění přihlášek žáků 5., 7., 9., ročníků, připravuje další vstupní doklady žáků končících základní školu, např. zápisné lístky apod.
 • sleduje úspěšnost žáků při umísťování na SŠ
 • sleduje termíny přijímacích pohovorů na SŠ
 • zajišťuje zpětné informace o bývalých žácích a jejich uplatnění

 Oblast spolupráce se speciálními poradenskými zařízeními

 •  spolupracuje s komunikačními partnery – psycholog, speciální pedagog, metodik, učitel koordinátor drogových závislostí, pracovníci odboru školství, pracovníci odboru sociálních věcí …

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI