Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ > Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog, Mgr. Filip Jadlovec, tel: 558425552,   jadlovec@ostrava-psycholog.cz

pro osobní pohovory s rodiči v pracovní době pondělí 14.00 – 17.00 hod. a dále po domluvě

 

KDO ZA MNOU MŮŽE PŘIJÍT?

 • Žák, který…
  …má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.
  …si nerozumí s učiteli.
  …má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.
  …má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit
  …se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.
  …si potřebuje popovídat a neví s kým.
  …potřebuje poradit s výběrem dalšího studia
  …má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.
 • Rodič, který…
  …má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.
  …zjišťuje výchovné problémy s dítětem.
  …objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.
  …má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.
  …chce svému dítěti více porozumět.
  …si chce popovídat o rodičovství.
  …má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.
 • Učitel, který…
  …řeší výukové problémy svých žáků.
  …řeší výchovné problémy žáků.
  …cítí narušení v třídním kolektivu.
  …chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
  …chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
  …potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  …chce více poznat svoje žáky.
  …si chce jenom popovídat o učitelském povolání a dění na škole.

HLAVNÍ NÁPLNÍ MÉ PRÁCE JE TEDY:

 • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)
 • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
 • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
 • náslechy ve třídách
 • konzultace pro učitele a rodiče
 • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.

SOUHLAS S PRACÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který zákonní zástupci vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku školní docházky. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázán  mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI