Zápis do 1.tříd – 16.4.2024

Zápis proběhne v úterý 16.dubna 2024 od 13.00 – 16.00 hod.

Letos zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti, kterým byl loni udělen odklad školní docházky. 

Lze se zapsat do časového pořadníku, viz registrace: 

https://www.supersaas.cz/schedule/zs_Raskovice/Z%C3%A1pis_do_Z%C5%A0 

Tiskopisy k zápisu:

K zápisu si přineste:

 rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Tiskopisy k odkladu:

K žádosti je třeba přiložit i tyto doklady:

1. Vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SCP).

2. Doporučující posouzení příslušného odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Těšíme se na Vás!