100 LET REPUBLIKY: ZASAZENÍ STROMU SVOBODY 2018

Velké oslavy 100 let republiky byly v raškovické škole zahájeny ráno 26. října 2018 po deváté hodině. Žáci si vyslechli prostřednictvím školního rozhlasu relaci o stoletém jubileu republiky v kontextu symboliky stromů svobody, které se v letech 1918 a 1919 sázely v českých zemích i na Slovensku na důkaz nově nabyté nejen politické volnosti. Tyto zásadní mezníky našeho národa přiblížil hlasatelský tým v podání žáků Karolíny Povolné ze 4. A, Karolíny Popelkové a Martina Michny z 9. B

Před desátou hodinou zazněla ve školním rozhlase Smetanova symfonická báseň Vltava, která ohlásila hlavní oslavu 100 let republiky před budovou základní školy. Zde se shromáždili všichni žáci základní i mateřské školy, zaměstnanci, obyvatelé obce a vzácní hosté. Účastníky přivítala moderátorka Karolína Povolná (4. A), jež uvedla pěvecký sbor CARO s písní Ach synku, synku. Po této Masarykově písni následoval proslov starosty obce Raškovice Jiřího Blahuty a recitace básně Josefa Václava Sládka Slovenská lípa v uměleckém ztvárnění Valentýny Vepřekové (9. A).

Důležitost tohoto významného historického aktu připomněla ředitelka školy Mgr. Hana Kachtíková, která po poutavém proslovu pozvala všechny k vyvrcholení celé akce – zasazení Stromu svobody 2018. Tak se i stalo po závěrečné písni sboru CARO, jenž velice emotivně zazpíval českou hymnu. Sázení výročního stromu zahájila ředitelka školy spolu se starostou obce a poté následovali další hosté – například kronikářka obce Mgr. Anežka Nitrová, vedoucí obecní knihovny paní Marie Zemanová a další.

Na paměť dalším generacím mohli všichni svou přítomnost na oslavách 100 let republiky v Raškovicích zpečetit svým podpisem na pamětní listinu z ručně vyrobeného papíru a zároveň se u Stromu svobody 2018 nechat vyfotit.

Tento raškovický strom se zařadil mezi další zhruba 3 tisíce, a doplnil tak celorepublikovou mapu Stromů svobody. Mapu včetně více informací o tomto projektu naleznete zde: https://www.stromysvobody.cz/