VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění 
 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závazných, 
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin
 • vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů
 • pokrmy jsou připravovány dle norem pro školní stravování, řídí se výživovými normami stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním
 • jídelníček je sestavován s ohledem na povinnost měsíčního plnění spotřebního koše

 

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVY

 • pouze inkasem, číslo účtu – 131-770080297/0100

 

CENA STRAVNÉHO 

 • strávnici od 7-10 let:     31,-Kč
 • strávnici od 11-14 let:   34,-Kč
 • strávnici od 15 a více let:    36,-Kč

 

PRODEJ STRAVOVACÍHO ČIPU

 • rodiče nových žáků, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, musí osobně navštívit vedoucí ŠJ, telefonicky nebo e-mailem
 • vedoucí ŠJ musí žáka navést do systému, žák obdrží uživatelské jméno a heslo pro internetové objednávání obědů a koupí si pro své dítě čip, cena čipu činí 100 kč
 • záloha za čip je nevratná 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH OBĚDŮ

 • systém automaticky objednává oběd číslo 1
 • oběd číslo 2 se vaří při počtu 10 strávníků a více, pokud se oběd číslo 2 nevaří, strávník má automaticky oběd číslo 1 (oběd číslo 2 se objednává 3 dny předem)
 • odhlašování a přihlašování stravy si strávnici provádějí sami (terminál, web, e-mail, tel. číslo) a to nejpozději:
  • den předem do 13 hodin na ZŠ, tel: 558 425 567, e-mail: jidelnaraskovice@seznam.cz, 
  • pro MŠ den předem do 13 hodin, tel: 558 692 466, e-mail: Msraskovicejidelna@seznam.cz
 • podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9, se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole, žák má tedy první den nárok na oběd, na další dny je nutno stravu odhlásit (zákon č. 561/2004 Sb. §119 a §122, odst. 2 téhož zákona) 
 • neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, není nárok na náhradu 
 • výlety a školní akce je nutné odhlašovat nejméně dva dny předem
 • každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky

 

VÝDEJ JÍDEL DO JÍDLONOSIČŮ

 • pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do přineseného jídlonosiče, který bude označen jménem a číslem čipu žáka
 • jídlonosič bude dán na okénko ŠJ , oběd do jídlonosiče se vydává v době od 10:00 hod do 11:00 hod, v jinou dobu se strava do jídlonosičů nevydává
 • stravu nevydáváme do skleněných a znečištěných nádob
 • vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě 

 

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ŠJ

 • jméno:
  • Danková Jaroslava
 • telefon:
  • 558 425 566
 • e-mail:
  • jidelnaraskovice@seznam.cz