Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna

Školní jídelna

V případě potřeby můžete použít telefonní čísla:

558 692 466 pro spojení s kuchyní mateřské školy a

558 425 566 (vedoucí) nebo 558 425 567 pro spojení s kuchyní základní školy.

aktuální jídelníček je ZDE

Pozor!!

Vážení strávníci, jak bylo předem avizováno, rozšířili jsme nabídku výběru ze dvou jídel. Tato služba slouží jako možnost alternativně se stravovat. Strávníci mají automaticky přihlášeno první jídlo z jídelního lístku, pokud si chtějí zvolit jídlo číslo dvě, musí tak učinit sami, pomocí e-stravy. Možnost volby je blokovány 5 dny , to znamená, že musíte sledovat jídelní lístek týden dopředu, aby jste si mohli jídlo změnit. Toto opatření je provedeno z důvodu zajištění surovin pro výrobu jídla číslo dvě. Proto všem strávníkům doporučuji sledovat jídelníček již koncem probíhajícího měsíce, ať mají čas si jídla změnit. Volbu na následující týden je nutno provést do čtvrtka 13.30 hodin.

 

Informace pro strávníky

Vážení strávníci,

ráda bych se Vám touto cestou představila a upozornila Vás na některé změny, týkající se školního stravování v naší školní jídelně.

Já osobně mám dlouholeté zkušenosti s vedením školní jídelny, takže se nemusíte obávat, že by kvalita stravy nabízená naší školní kuchyni nějak utrpěla. Jsem seznámena s nejnovějšími výživovými trendy a tyto bych velice ráda zakomponovala do skladby námi nabízených jídel. Samozřejmostí však zůstává kladení důrazu na chutnou a pestrou stravu tak, aby všichni naši zákazníci měli z nabízené stravy co nejlepší pocit. Nezaručíme 100% spokojenost, ale většinovou určitě.

Změny v novém školním roce:

  • Příprava dvou druhů jídel a tím možnost výběru pro různé typy strávníků.
  • Sjednocení jídelních lístků mateřské školy.
  • Změna ve výběru stravného při bezhotovostní platbě – stravné se bude strhávat podle počtu skutečně odebraných obědů, to znamená, že se bude platit zpětně. Platba hotově bude probíhat podle starých pravidel, tedy platbou dopředu.

Měsíc září 2016 bude strhnut inkasem až na začátku měsíce října 2016.

Pro Vás jako zákazníky to neznamená žádnou změnu, pouze v měsíci záři nedojde k platbě z Vašeho účtu, ale ta bude provedena do 5. dne v měsíci následujícím. Pokud by nebyl na Vašem účtu dostatek prostředků k platbě, budete povinni tak jako doposud, provést neprodleně úhradu hotově. Při opakovaném porušení pravidel, bude tento strávník vyloučen z bezhotovostní platby a převeden na platbu hotovostní. Žádám Vás tímto o spolupráci a dodržování nastavených pravidel.

  • Odhlášky a veškerou komunikaci s vedením školní jídelny je možno provádět nejen telefonicky do 7.00 téhož dne na čísle 558 425 566,

ale i e-mailem: jidelnaraskovice@seznam.cz do 6.45 téhož dne.

Jedná se o další komunikační prostředek, který je v dnešní době bližší většímu počtu uživatelů.

Těchto pár změn nijak nezatíží Vás zákazníky, ale pomůže nám nabídnout Vám větší komfort při stravování. Budu ráda, když jakýkoliv problém anebo nápad související se zlepšením naši práce, budete tlumočit přímo vedoucí školní jídelny. Jen tak můžeme problémy vyřešit neprodleně a nové věci uvést do praxe.

Děkuji a těším se na spolupráci

Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI