Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna

Školní jídelna

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ ABSENCE ŽÁKA

Od 1. 12. 2021 si strávnici stravu odhlašují sami (terminál – neztahuje se pro MŠ, web, e-mail, telefonní číslo) a to nejpozději:

den předem do 12 hodin na ZŠ, tel: 558 425 567, e-mail: jidelnaraskovice@seznam.cz,

pro MŠ do 11:00, tel: 558 692 466, e-mail: jidelnaraskovice@seznam.cz.

Podle vyhlášky 107/205 §4 odst. 9, se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole, žák má tedy první den nemoci nárok na oběd. Na další dny je nutné stravu odhlásit. První den nemoci má strávník nárok na odebrání oběda do jídlonosiče, který bude označen jménem a číslem čipu žáka a dán na okénko ŠJ (pokud Vám bude oběd vydán do jednorázových obalů, cena za něj na místě 20 Kč). Další dny je povinen si obědy odhlásit. Oběd do jídlonosiče bude vydán v době od 10:00 do 11:00 hod.

Rodiče nových žáků, kteří se budou stravovat ve školní jídelně musí osobně navštívit vedoucí ŠJ nebo telefonicky. Vedoucí ŠJ musí žáka navést do systému, žák obdrží uživatelské jméno a heslo pro internetové objednávaní obědů a koupí si pro své dítě čip. Cena čipu činí 100 Kč. Čip je nevratný.

Platba obědů bude pouze pomocí inkasa.

Naše paní kuchařky rády vyhoví všem strávníkům, vaří s láskou a péči a i když se vyskytne ne zcela standartní požadavek na stravování, nemají problém vyhovět.

Děkuji za pochopení a vstřícnost, vedoucí školní jídelny Jaroslava Danková.

 

Informace ke stravování v ZŠ Raškovice 2021-2022

Z důvodu ředitelského volna a podzimních prázdnin

od  25.10.-29.10.  jsou odhlášeny obědy hromadně všem dětem.

Na oběd do jídlonosičů v tomto týdnu nemají nárok. Děkuji

Jaroslava Danková, vedoucí jídelny

 

Vážení rodiče,

pokud nebude při platbě v hotovosti uhrazeno stravné k 5. následujícího měsíce, bude pozastaven odběr obědů.

Prosím, hlídejte si úhradu.

Děkuji  Jaroslava Danková VJ

 

DŮLEŽITÉ informace k platbě stravného za 9/2021

Vážení rodiče, stravujících se žáků a strávníci našich školních jídelen.

Kdo platí INKASEM:

Prosím zkontrolujte si, zda máte povoleno inkaso pro naši organizaci ( 3015494/0300).

Také prosím o kontrolu povolené dostatečné možné částky ke stahování z vašeho účtu za stravné (někteří rodiče mají u svých dětí stravné sloučené).

První stahování za 9/2021 v tomto školním roce proběhne k 11.říjnu 2021.

Pokud se vaše dítě již nebude chtít stravovat, prosím o písemnou informaci.

na email: jidelnaraskovice@seznam.cz

Kdo platí HOTOVĚ:

Výběr v hotovosti v ZÁKLADNÍ ŠKOLE proběhne v kanceláří ved. Šj dne 30.9.2021 od 7,30 hod. do 14,00 hod. 

Výběr v hotovosti v MATEŘSKÉ ŠKOLE proběhne dne 1.10.2021 od 7,00 do 9,00 hod.

 

Tel:  ZŠ 558 425 566,  MŠ 558 692 466                      Email: jidelnaraskovice@seznam.cz

Šárka Zaoralová Ved. ŠJ                                                              V Raškovicích 21. září 2021

 

PROVOZNÍ DOBA –  ZŠ : od 7.30 do 8,30 a 11,30 do 13,30

                                    : od 6,00 do 7,00 a 13,35 do 14,00

Nové přijaté děti do ZŠ
prosím přijďte osobně přihlásit ve dne 1. září 2021 od 8,00 do 11,00 hod. A to, za vedoucí ŠJ v budově ZŠ (kancelář vedoucí ŠJ).
V tento den vyplníte přihlášku ke stravování a zakoupíte si stravovací čip (100,- Kč).
Dostanete také Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení a přihlašovací údaje k E- stravě.

Pokud vám nevyjde osobní schůzka v daném termínu, je možné mě kontaktovat a domluvit si schůzku pro zakoupení čipu.
A to: Na email: jidelnaraskovice@seznam.cz , kde uvedete jméno a příjmení dítěte , datum narození, třídu, kterou bude navštěvovat. Také číslo učtu, ze kterého, budeme stahovat měsíčně zpětně platby za skutečně odstravované obědy. Také vaše jméno, příjmení a tel. kontakt.
Pokyny pro stávající i nově přijaté děti k odhlašování
Stravné se nadále bude platit zpětně a to bezhotovostně/ inkasem.
Stravné je možné odhlašovat nejpozději do 7,00 hod. v daný den, emailem: jidelnaraskovice@seznam.cz ,telefonicky: 558 425 566 nebo přes E-stravu.
Jestliže si nestihnete včas odhlásit, můžete si 1. den nepřítomnosti dítěte ve škole oběd vyzvednout do jídlonosiče. A to od 11,00 do 11,30 hod. v jídelně ZŠ
Cena stravy v ZŠ (vyhláška o školním stravování , Vyhláška 107/2005Sb) od 1.9.2021
ZŠ 7-10let 11-14let 15 a více Zam. Cizí
Oběd 26,- 28,- 30,- 32,- 70,-
Další, podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách školy v provozním řádu ŠJ ZŠ.
K větší spokojenosti strávníků nadále zanecháme cenu stravného a výběr ze dvou jídel.
Jako novinky v tomto roce chystáme vaření s kuchařem Pájou z Master Chef 2020, pro žáky výběr obědového menu na přání, dny mezinárodní kuchyně, bezednou skleničku s možnosti výběru nápoje, salátový bar a facebookové stránky školní jídelny.
S přáním dobré chuti

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Zaoralová V Ostravě 13. srpna 2021
Ved. ŠJ ZŠ a MŠ

Informace ke stravování v MŠ Raškovice
Nové přijaté děti do MŠ

prosím přijďte osobně přihlásit ve dnech 30. a 31. srpna 2021 od 8,00 do 10,00 hod. A to za vedoucí ŠJ v budově MŠ. Místnost bude upřesněna po příchodu do MŠ.
Novinka: Děti, které si u nás nově přihlásíte k celodennímu stravování, s tím, že pokud budete vyzvedávat dítě po obědě, dostane s sebou svačinku domů. Tato svačinka bude hygienicky balená. Jedná se o nutričně vyváženou svačinku která splňuje a doplňuje spotřební koš (ovoce, chutné pečivo, mléčné výrobky, zdravé tyčinky)

Pokud vám nevyjde osobní schůzka v daném termínu, je možné mě kontaktovat, nejpozději v den nástupu vašeho dítěte do MŠ.
A to : Na email: jidelnaraskovice@seznam.cz , kde uvedete jméno a příjmení dítěte , datum narození, třídu, kterou bude navštěvovat. Také číslo učtu, ze kterého, budeme stahovat měsíčně zpětně platby za skutečně odstravované obědy. Také vaše jméno, příjmení a tel. kontak.
Stravné se nadále bude platit zpětně a to bezhotovostně/ inkasem.
Pokyny pro stávající i nově přijaté děti k odhlašování
Stravné je možné odhlašovat nejpozději do 7,00hod. v daný den, emailem: jidelnaraskovice@seznam.cz nebo telefonicky: 558 692 466
Jestliže si nestihnete odhlásit, můžete si 1. den nepřítomnosti dítěte ve školce oběd vyzvednout do jídlonosiče. A to od 11,00 do 11,30 hod. v kuchyni MŠ
Cena stravy v MŠ (vyhláška o školním stravování , Vyhláška 107/2005Sb) od 1.9.2021
Mš 2-6letí celodenní 2-6 letí polodenní 7letí celodenní
Přesnidávka+ 9,- 9,- 10,-
Oběd 17,- 17,- 26,-
Svačina 10,- 10,-
Na nápoje+ 4,- 4,- 4,-
CELKEM 40,- Kč 30,-Kč 50,-Kč
+přesnidávka je u nas nejen zdravá, ale i chutná a splňující výživové normy. Je také denně doplněna o ovoce,zeleninu a teplý mléčný nápoj.
+nápoje jsou podávány během celého dne. Neobsahují umělé sladidla, barviva a konzervanty. Používáme přírodní šťávy, mošt, minerálky, čaje.

Šárka Zaoralová Vedoucí ŠJ MŠ V Raškovicích dne 11. srpna 2021

V případě potřeby můžete použít telefonní čísla:

558 692 466 pro spojení s kuchyní mateřské školy a

558 425 566 (vedoucí) nebo 558 425 567 pro spojení s kuchyní základní školy.

aktuální jídelníček je ZDE

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI