Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku

školské poradenské zařízení

web:  www.pppfm.cz

tel: 558 432 084

e-mail: pppfrydekmistek@gmail.com 

Připomínáme, že k žádosti o odklad školní docházky je potřeba doložit nejen zprávu pediatra, ale rovněž doporučení PPP.

Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh

web: http://www.ppp-ostrava.cz

e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

tel:  553 810 700,  553 810 701  

 

PEDOPSYCHIATRIE

MUDr. Jaroslav Matýs 

Ostrava-Bělský les

tel: 596 768 656

MUDr. Gabriela Vaníková

Ostrava Poruba

tel:  596 973 212, 776 712 906

MUDr. Marie Bílková

Frýdek Místek

tel: 558 436 162

 

KLINIČTÍ PSYCHOLOGOVÉ

PhDr. Jarmila Petrovská

Frýdek Místek

tel: 777 601 800

Mgr. Jana Prokopová – rodinná terapie ( zdarma v rámci PPP)

Frýdek Místek

tel: 558 432 084