Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina > Platby

Platby

Stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

 

Podle §123, odst.(4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji ke dni 1.9.2017 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na jednoho žáka 200,- Kč měsíčně.

Mgr. Hana Kachtíková

ředitelka školy

 

 

Poplatek je splatný u vedoucí školní družiny vždy za pololetí – 1. pololetí do konce měsíce září a 2. pololetí do konce měsíce ledna.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI