Mgr. Sylva MERTOVÁ      558 425 552       

sylva.mertova@zsraskovice.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Oblast profesní orientace

  • připravuje aktuální informace o možnostech studia žáků na SŠzajišťuje pravidelný servis informací v oblasti volby k povolání
  • zajišťuje kompletaci a správnost vyplnění přihlášek žáků 5., 7., 9., ročníků, připravuje další vstupní doklady žáků končících základní školu, např. zápisné lístky apod.
  • sleduje úspěšnost žáků při umísťování na SŠ
  • sleduje termíny přijímacích pohovorů na SŠ
  • zajišťuje zpětné informace o bývalých žácích a jejich uplatnění

Skupinové poradenství IPS ÚP Frýdek Místek  pro 8. ročník

Program probíhá dvě hodiny, od 9:00 do 11:00 hodin. Je třeba, aby si žáci s sebou vzali svačinu, přezůvky a psací potřeby. Pedagogický dozor bude programu přítomen.

 

Kde najdete informace o SŠ?