Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina

Školní družina

Fotografie0213 (2)Školní družina  patří mezi důležitá zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování. Jejím úkolem není jen zajišťovat dozor a péči o žáky v té době, kdy se jim nemohou věnovat rodiče, ale je i důležitým partnerem rodiny a školy. Školní družina má plnit vzdělávací cíle, má rozvíjet specifické nadání dětí a má pomáhat překonat jejich případný handicap. Má významnou roli i v prevenci negativních sociálních jevů a v rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí. Ve školní družině se uskutečňují nejen zájmové a odpočinkové činnosti, ale probíhá zde také zábavnou a nenásilnou formou příprava na vyučování. 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI