Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

OBORY ŠESTILETÝCH A OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška V NÁHRADNÍM TERMÍNU je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 2. termín: úterý 30. dubna 2024

ŠKOLNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024– talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 – talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024– talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ODVOLÁNÍ

 • UCHAZEČ BUDE PŘIJAT DO TOHO OBORU VZDĚLÁNÍ, KTERÝ MÁ V PŘIHLÁŠCE NEJVYŠŠÍ PRIORITU (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledek přijímacího řízení opravňuje k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
 • V DIPSY BUDOU ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
 • ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ JIŽ NEMÁ SMYSL. Žádná volná místa si ředitelé středních škol nenechávají. Případná volná místa (vzniklá např. po vzdání se práva na přijetí některými uchazeči) se obsazují až v dalších kolech. Důvodem pro podání odvolání může být například chybné zadání, chybné hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky

NOVĚ SE VŠECHNY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYHLAŠUJÍ SPOLEČNĚ AŽ PO VYKONÁNÍ NÁHRADNÍHO TERMÍNU15. 5. 2024