Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Informace k zápisu

Informace k zápisu

 

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci dětí,

zveme vás k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022, vzhledem k vývoji epidemiologické situace proběhne zápis dvěma způsoby, osobně s návštěvou školky a dodržením hygienických pravidel, či pouze předáním tiskopisů bez osobní účasti, který způsob zvolíte, záleží na Vás.

Termín zápisu:
1. v případě osobní účasti s návštěvou předškolního zařízení (vstup dle rezervace, dospělí s respirátorem)
sobota 15.května 2021 v době od 8.00 – 15.00 hod., nová budova mateřské školy č.p. 58, vstup za lékárnou z parkoviště, je potřeba využít rezervační systém,
odkaz: https://zs-a-ms-raskovice2.reservio.com/

2. Bez osobní účasti – termín pro předání tiskopisů: kdykoli od 3.- 14.května 2021
Formy předání potřebných tiskopisů škole:
a) osobním podáním na sekretariátu v základní škole čp.18 – v úředních hodinách (po, st 7.30 – 14.30, út, čt 7.30-12.00)
b) do datové schránky n66j7cn
c) poštou ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice 18, 73904
d) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce zsraskovice@centrum.cz

K zápisu je třeba doložit:
1. žádost:

 

2. evidenční list s potvrzením o očkování dítěte

 

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen na webu školy, na hlavním vchodu školy, na vchodu do budovy MŠ pod registračním číslem, které obdržíte po předání potřebné dokumentace ve stanoveném termínu nejpozději dne 21.května 2021.

V případě dotazů volejte: 558425551, 558425555, 737600517 nebo pište: zsraskovice@centrum.cz.

Děkujeme všem za pochopení, spolupráci a těšíme se brzy na vás. 🙂

 

 

Telefon do MŠ: 558 692 266

 

 Prezentace naší mateřské školy

Základní filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit pohody a bezpečí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Proměny kouzelného stromu“,který vychází z podmínek mateřské školy, regionálních tradic a okolního přírodního prostředí.
V naší MŠ jsou děti  v neustálém kontaktu s přírodou, jsou vzdělávány podle RVP PV v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové. K dispozici máme překrásnou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a dopravním hřištěm. V každém ročním období a za vhodného  počasí směřujeme činnosti ven, do přírody. Celý rok probíhají akce pro děti a rodiče – divadla, vánoční a velikonoční nadílky, besídky, sportovní akce, výlety. Blízký vztah k okolní přírodě a smysluplné prožívání je dětem zprostředkováno hravou formou, všemi smysly, osobním prožitkem a učením. V rámci spolupráce se základní školou Raškovice, organizujeme spoustu společných zajímavých akcí. Děti mají možnost využívat tělocvičnu i jiné prostory ZŠ a tak se přirozeně adaptovat jako budoucí školáci. Naše MŠ je zapojena i do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Každý den děti s knížkou pracují, poslechnou si pohádku, nebo příběh. V rámci seznamování se s tradicemi našeho regionu spolupracujeme i se seniory naší obce.
Do naší mateřské školy chodí děti moc rády, těší se na každodenní zajímavé činnosti, nová dobrodružství a hodné paní učitelky.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI