Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Informace k zápisu

Informace k zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se koná spolu se Dnem otevřených dveří:

(jaro 2020 – bude upřesněno)

S sebou je potřeba přinést vyplněné – Žádost o přijetí, Evidenční list, doklady totožnosti rodičů a rodný list dítěte.

Především je důležité mít k zápisu vyplněnu část „vyjádření lékaře“ na evidenčním listu. Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do MŠ přijato.

Dokumenty je možné si stáhnout z „dokumenty a žádosti“, případně si vyzvednout na sekretariátu v ZŠ nebo v mateřské škole.

 

V případě zájmu o prohlídku naší MŠ, či umístění dítěte v průběhu šolního  roku, kontaktujte vedoucí učitelku MŠ,

p. Barboru Pánkovou na tel. 558 692 266 a dohodněte si individuální návštěvu.

 

 

Telefon do MŠ: 558 692 266

 

 Prezentace naší mateřské školy

Základní filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit pohody a bezpečí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Proměny kouzelného stromu“,který vychází z podmínek mateřské školy, regionálních tradic a okolního přírodního prostředí.
V naší MŠ jsou děti  v neustálém kontaktu s přírodou, jsou vzdělávány podle RVP PV v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové. K dispozici máme překrásnou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a dopravním hřištěm. V každém ročním období a za vhodného  počasí směřujeme činnosti ven, do přírody. Celý rok probíhají akce pro děti a rodiče – divadla, vánoční a velikonoční nadílky, besídky, sportovní akce, výlety. Blízký vztah k okolní přírodě a smysluplné prožívání je dětem zprostředkováno hravou formou, všemi smysly, osobním prožitkem a učením. V rámci spolupráce se základní školou Raškovice, organizujeme spoustu společných zajímavých akcí. Děti mají možnost využívat tělocvičnu i jiné prostory ZŠ a tak se přirozeně adaptovat jako budoucí školáci. Naše MŠ je zapojena i do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Každý den děti s knížkou pracují, poslechnou si pohádku, nebo příběh. V rámci seznamování se s tradicemi našeho regionu spolupracujeme i se seniory naší obce.
Do naší mateřské školy chodí děti moc rády, těší se na každodenní zajímavé činnosti, nová dobrodružství a hodné paní učitelky.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI