V případě dotazů volejte: 558425551, 558425555, 737600517 nebo pište: zsraskovice@centrum.cz.

Děkujeme všem za pochopení, spolupráci a těšíme se brzy na vás. 🙂

 

 

Telefon do MŠ: 558 692 266

 

 Prezentace naší mateřské školy

Základní filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit pohody a bezpečí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Kouzla přírody“, který vychází z podmínek mateřské školy, regionálních tradic a okolního přírodního prostředí.
V naší MŠ jsou děti  v neustálém kontaktu s přírodou, jsou vzdělávány podle RVP PV v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové. K dispozici máme překrásnou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a dopravním hřištěm. V každém ročním období a za vhodného  počasí směřujeme činnosti ven, do přírody. Celý rok probíhají akce pro děti a rodiče – divadla, vánoční a velikonoční nadílky, besídky, sportovní akce, výlety. Blízký vztah k okolní přírodě a smysluplné prožívání je dětem zprostředkováno hravou formou, všemi smysly, osobním prožitkem a učením. V rámci spolupráce se základní školou Raškovice, organizujeme spoustu společných zajímavých akcí. Děti mají možnost využívat tělocvičnu, sportovní halu i jiné prostory ZŠ a tak se přirozeně adaptovat jako budoucí školáci. Snažíme se děti rozvíjet v jejich předčtenářské gramotnosti, děti pracují s knihami, vyhledávají obrázky, obkreslují písmena. Každý den poslouchají četbu pohádek. V rámci seznamování se s tradicemi našeho regionu spolupracujeme i se seniory naší obce.
Do naší mateřské školy chodí děti moc rády, těší se na každodenní zajímavé činnosti, nová dobrodružství a hodné paní učitelky.