Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola

Základní škola

V čem jsme jiní?

 • jsme vesnickou školou v údolí nádherné beskydské přírody
 • v roce 2018 jsme si připomněli již 95.výročí  otevření školy
 • řada programů a náplň výuky je směřována v duchu školního vzdělávacího programu „Cesta k přírodě“
 • už několik let se aktivně a úspěšně účastníme nejrůznějších ekologických aktivit
 • spolupracujeme na projektech  Ekoškola, se Sdružením  Tereza
 • zapojili jsme se do soutěže v třídění odpadu Ekokomu a Asekolu Recyklohraní
 • spolupracujeme se sdružením Vita, pomáháme v boji s křídlatkou v povodí řeky Morávky
 • další činnosti školy jsou směřovány napříč ročníky do oblasti sportovní, výtvarné, hudební
 • můžeme se pochlubit vynikajícími dlouhodobými úspěchy v oblasti přírodovědných předmětů
 • s žáky se pracuje v rámci preventivního programu na řadě projektů, jsou zapojováni do společenského dění a chodu vesnice
 • žáci jsou zapojováni do vlastních aktivit při charitativních akcích a sbírkách
 • žáci jsou vedeni k vzájemné toleranci, spolupráci, slušnému chování mezi sebou i k dospělým, rozšířili jsme myšlenku ŠVP o dovětek „Cesta k člověku“
 • k rozvoji žáků přispívají také četné mimoškolní aktivity a odpolední zájmová činnost v mnoha kroužcích

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI