Pravidla EKOTÝMU

 

 • Schůzky máme pravidelně ve středu co 14 dní
 • Na schůzku přijdu včas
 • Pokud nemohu přijít, omluvím se, dám vědě t
 • Splníme, co jsme se domluvili
 • Nasloucháme
 • Táhneme za jeden provaz
 • Jsme kamarádi, tvoříme jeden tým J
 • Respektujeme se
 • Spolupracujeme a pomáháme si
 • Jsme vzorem pro ostatní
 • Aktivně pracujeme
 • Po každé činnosti si uklidíme
 • Chráníme přírodu

 

 

Seznam členů EKOTÝMU

 

Karlík Krauzovič 4.B Zuzka Bednářová 7.A Míša Strakoš 7.A
František Felcman 5.B Kamča Frydrychová 7.A Kuba Kypast 7.A
Terezka Ručková 5.B Kája Povolná 7.A Kubík Hala 7.A
Evelín Povolná 5.B Šarlot Pánková 7.A Liduš Hlisnikovská 9.A
Kája Škarabelová 6.A Viki Mach 7.A Naty Peterová 9.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní ekopobyt na Zlatníku 2022 

 

Ve čtvrtek 31. března po téměř dvou letech jsme se mohli opět společně s ekotýmem a paní učitelkami M. Muroňovou a N. Koperovou vypravit na chatu Zlatník. Po příjezdu nás čekala útulná vyhřátá chata. Nejprve jsme si připomněli ekokodex a 7 kroků ekoškoly. Po vydatné sladké svačince (buchty, bábovky od našich maminek) jsme se pustili do analýzy a plánu činností k obhajobě ekoškoly.

Na oběd jsme si tradičně pochutnali na boloňských špagetách. Odpoledne nás zabavil dopravní kvíz od Lotky. Většina to úspěšně zvládla a byla odměněna. Během dne za námi přijeli také paní učitelka T. Garbová a pan učitel J. Sonnek.

Počasí sice nebylo vlídné, ale přesto jsme se vypravili hledat velikonoční dobroty do okolí kolem chaty.

Po návratu z čerstvého zimního vzduchu proběhlo rozdělení do dvojic a úkolem bylo připravit celoškolní program na 22.dubna, kdy oslavíme Den Země. Teno rok se věnujeme tématu Doprava.

Protože nám nepřálo počasí, táborák nebyl a tak párky se musely uvařit v hrnci. Po večeři následoval volný program. Někteří hráli deskové hry, karty nebo ,,na schovku“. Závěr patřil nočnímu kinu a poté zaslouženému spánku.

Ráno se nám těžko vstávalo z teplých pelíšků, a když jsme vykoukli z okna, čekalo nás překvapení v podobě sněhové nadílky. Uvařili jsme si horký čaj a připravili snídani.

Dopolední program se zaměřil na zopakování některých kroků ekoškoly, připomenutí akcí z minulých let, plánovali jsme nadcházející akce a psali zprávy z pobytu a vermikompostování.

I když se nám nechtělo, museli jsme uklidit, sbalit si věci a rozloučit se s naší oblíbenou chatou a odjet zpět do svých domovů.

Ekotým v Praze 2018 

Exkurze Hostětín 2018

Ve středu 26. září 2018 se uskutečnil náš společný zájezd tří ekotýmů do ekologické vesničky Hostětín.

Dvacet žáků našeho ekotýmu se ráno sešlo před školou a s paní učitelkami N. Koperovou a M.Muroňovou jsme nasedli do připraveného autobusu. Na nádraží v Dobré k nám přistoupil ekotým ze ZŠ Hnojník s paní učitelkou M.Luzarovou a poté se k nám ve Frenštátě přidali žáci ekotýmu ze ZŠ Lichnov s paní učitelkou A.Drobečkovou.

Cesta ubíhala rychle a po 10. hodině jsme přijeli do Hostětína, malé vesničky blízko Bojkovic na jižní Moravě.

Zde jsme měli objednanou exkurzi v ekologickém centru Veronica. Po společném fotu jsme se rozdělili na 2 skupiny a každá dostala svoji průvodkyni po Hostětíně.

Naše skupina si nejdříve prohlédla a dozvěděla se, jak funguje pasivní dům, jeho vytápění a další výhody tohoto typu bydlení. Poté jsme se šli podívat do moštárny, kde si občané mohou přijet moštovat své ovoce a ihned naplnit a zavařit do lahví. Vyrábějí zde i mošty na prodej, které dodávají do obchodů a zdejšího centra.

Pokračovali jsme prohlídkou sadu a přírodní zahrady, kde jsme se nejdřív nasvačili a pak jsme si prohlédli více než 200 let starou sušárnu ovoce. Tady si zdejší lidé právě sušili jablíčka na křížaly.

Další naší zastávkou byla kořenová čistírna odpadních vod. Dozvěděli jsme se, proč zde vznikla a jak taková čistička funguje. Viděli jsme, že vlastně vůbec není potřeba k vyčištění vody žádná chemie, protože tu nahradí rostliny a další přírodní materiál.

Poslední zastávkou na prohlídce Hostětína byla jejich obecní výtopna, kde byla velká hromada štěpky, kterou zde topí ve velkém kotli a vytápějí skoro všechny domácnosti ve vesnici. Neobtěžují je tudíž žádné jiné zplodiny z komínů a lidé dýchají čistý vzduch.

Nakonec jsme si ve Veronice nakoupili domů výborné mošty a vydali jsme se na zpáteční cestu.

Na té jsme se zastavili v nedalekých lázních Luhačovice, prošli jsme se po kolonádě, ochutnali vodu z léčivých pramenů a také si koupili lázeňské oplatky.

Domů jsme se vrátili až k večeru, nabití dojmy a novými poznatky.