V roce 2021 jsme opět analyzovali spotřebu elektrické energie. Tentokrát jsme porovnávali rok 2021/2022 s lety 2016/2017 a 2016/2015.

V posledních třech letech jsme se zaměřili opět na sčítání spotřeby elektrické energie a plynu. Pro tyto roky už jsme do analýzy zahrnuli i mateřskou školku, proto došlo ke zvýšení spotřeb těchto komodit.

Tyto komodity přímo navazují zejména na změny počasí, čím větší zima, tím větší spotřeba a proto se dají ovlivnit minimálně. Z grafů jde jasně vidět, kdy začínáme topit a kdy je největší zima. Také v průběhu prázdnin a svátků dochází k rapidnímu poklesu spotřeb obou komodit.

I když šetření energií je naší prioritou, snažíme se nesvítit zbytečně, roztahovat žaluzie, o přestávkách zhasínáme, vypínáme topení, pokud nejsme ve třídách, větráme šetrně a efektivně, přesto některé faktory nejsme schopni ovlivnit a pokud je delší a větší zima, tak jdou automaticky nahoru i spotřeby.

Přesto se sledováním obou komodit budeme i nadále zabývat, budeme i nadále zpracovávat grafy a apelovat na děti i zaměstnance školy, aby v šetření s energiema udělali maximum.

2015/2016

2016/2017

2017/2018

měsíc rok elektřina plyn elektřina plyn elektřina plyn
červenec 2015 1066 1169 1487 865 1773 515
srpen 2015 1499 973 1919 1027 1338 165
září 2015 3149 2139 2928 1280 3675 3970
říjen 2015 5431 7920 6521 8820 5937 8233
listopad 2015 6877 10424 8155 12820 8029 13403
prosinec 2015 8132 14301 8415 16863 8261 15652
leden 2016 10297 16170 9809 18250    
únor 2016 7522 12362 7753 14424    
březen 2016 7595 14102 7133 11245    
duben 2016 5855 9672 6692 10309    
květen 2016 3934 3687 3391 3004    
červen 2016 2398 963 2572 809    

 

 

V letošním školním roce v této oblasti probíhala analýza provozu, po ní především kontrola používání osvětlení ve škole a regulačních ventilů na vytápění. Členové Ekotýmu umístili ve škole plakátky s výzvou k šetření energií, zpracovali téma šetření neobnovitelných zdrojů formou prezentace pro své spolužáky. Žáci 2. stupně se zúčastnili exkurze vodní elektrárny Dlouhé stráně a žáci 5. ročníku se seznámili s výrobou elektřiny ve Vodním díle Morávka.

V následujících tabulkách je přehled spotřeby energií v minulých letech

Elektřina
měsíc 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
září 2055 2038 2246  
říjen 2272 2306 3478  
listopad 3586 3488 3911  
prosinec 3799 3518 4649  
leden 4391 4270 5756  
únor 3317 4112    
březen 3855 3754    
duben 2593 2982    
květen 2281 2619    
červen 1533 1565    
červenec   697    
srpen   1084    

elektrina

 

Plyn
měsíc 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
září 1133 253 281  
říjen 2009 614 1605  
listopad 3783 2208 1806  
prosinec 3373 2910 2591  
leden 3935 3765 4502  
únor 2930 3765    
březen 2947 2758    
duben 1489 1822    
květen 772 603    
červen 199 173    
červenec   89    
srpen   79    

Plyn