Témata Ekoškoly pomáhají porozumět dopadům činností na životní prostředí a získat náměty ke zlepšení v našem okolí.

V naší škole se věnujeme a pracujeme s těmito 8 tématy Ekoškoly:

VODA

Žáci by měli pochopit význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Učí se, odkud se bere voda v kohoutku a kam putuje voda odpadní. Hledají možné úspory vody. Vytvořili cedulky upozorňující na šetření vodou a při splachování na toaletách. Každoročně se v rámci celosvětového Dne vody 22. března zabývají různými aktivitami zaměřenými na toto téma, účastní se exkurzí (Vodní nádrž Morávka, Úpravna pitné vody Vyšní Lhoty, Čistička odpadních vod Raškovice), spolupracujeme se SmVaK Ostrava.

 

 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie a estetiky. Zdobí školní chodby vlastními návrhy, pěstují a pečují o rostliny. Mohou se podělit o své pocity, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. Navrhují úpravy.

 

 

 

 

JÍDLO A SVĚT

Žáci zjišťují původ potravin. Seznamují se s místními a Fair Trade výrobky, s biopotravinami, umí si připravit zdravé občerstvení. Pěstují vlastní bylinky a spolupracují se školní kuchyní a místními zahrádkáři. Zabývají se vermikompostováním.

 

 

 

 

 ODPADY

Žáci se zabývají kontrolou a správným tříděním odpadu ve třídách a na chodbách do barevně označených košů. Vytvořili informační cedule o správném třídění, rozkládání odpadu a seznámení se s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle. Pracují s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti. 6.ročníky jezdí na exkurzi do Frýdecké skládky.

 

 

 

 

ENERGIE

Žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat.

 

 

 

 

 

 DOPRAVA

Žáci zjišťují, jak se spolužáci a zaměstnanci školy dopravují do školy, jestli využívají veřejnou hromadnou dopravu, jezdí auty, chodí pěšky nebo na kole. Na podzim vyhlásili Den bez aut a o jarních prázdninách soutěž Zelené kilometry. Na Den Země připravili celoškolní program zaměřený na dopravní aktivity a bezpečnost na silnicích.

 

 

 

 

 ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

Žáci přemýšlí o tom, co a do čeho nakupují. Uvědomují si dopady na životní prostředí plastovými sáčky a taškami. K přírodě šetrnější alternativou při nakupování si každý žák školy vyrobil plátěnou tašku a za každou třídu byla jedna taška nabídnuta pro veřejnost v aukci na webu školy. Snaží se nosit svačiny v boxech či krabičkách.

 

 

 

 

 BIODIVERZITA

Žáci vytvořili hmyzí domečky, krmítka a pítka pro ptáky. Zabývají se vermikompostováním.