Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Stopové prvky neznačíme
Jídlo určeno k okamžité spotřebě

MŠ kuchyň tel.558 692 466

Aktuální jídelní lístek MŠ naleznete zde.

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění 
 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závazných, 
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin
 • vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů
 • pokrmy jsou připravovány dle norem pro školní stravování, řídí se výživovými normami stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním
 • jídelníček je sestavován s ohledem na povinnost měsíčního plnění spotřebního koše

 

ZPŮSOB ÚHRADY

 • pouze inkasem, číslo účtu: 131-770080297/0100

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ

 • rodiče nových dětí, kteří se budou stravovat v MŠ jídelně, musí osobně navštívit vedoucí ŠJ, nebo telefonicky nebo e-mailem

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH OBĚDŮ 

 • odhlášení pro MŠ den předem do 13 hodin, tel: 558 692 466, e-mail: Msraskovicejidelna@seznam.cz
 • podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9, se považuje první den neplánované nepřítomnosti dítěte za pobyt ve škole, dítě má tedy první den nárok na oběd, na další dny je nutno stravu odhlásit (zákon č. 561/2004 Sb. §119 a §122, odst. 2 téhož zákona) 
 • neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, není nárok na náhradu
 • každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky

 

VÝDEJ JÍDEL DO JÍDLONOSIČŮ

 • pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské školce je možné vydat jídlo do přineseného jídlonosiče, který bude označen jménem.
 • oběd do jídlonosiče se vydává od 11:00 hodin do 11:20 hodin
 • stravu nevydáváme do skleněných a znečištěných nádob 
 • vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě 

 

CENA STRAVY

 •  vyhláška o školním stravování, Vyhláška 107/2005 Sb. 
 • celodenní:
  • přesnídávka: 11,00 kč
  • oběd: 18,00 kč
  • svačina: 12,00 kč
  • pitný režim: 4,00 kč
  • celkem cena: 45,00 kč
 • sedmiletí:
  • přesnídávka: 12,00 kč
  • oběd: 27,00 kč
  • svačina: 12,00 kč
  • pitný režim: 4,00 kč
  • celkem cena: 55,00 kč

 

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ŠJ

 • jméno:
  • Danková Jaroslava
 • telefon:
  • 558 425 566
 • e-mail:
  • jidelnaraskovice@seznam.cz